Disputas: Jayangi Wagaarachchige

Jayangi Wagaarachchige disputerer for doktorgraden i prosess, energi og automatiseringsteknikk. Avhandlingen handler om overvåking av CO2-fangstsolventer.


29 May

Praktisk informasjon

 • Dato: 29 mai 2024
 • Tid: kl. 10.00 - 15.00
 • Sted: Porsgrunn, Rom A-271
 • Last ned kalenderfil
 • Zoom-lenke for digital deltakelse

  Program 

  Kl. 10 Prøveforelesning: Problems, that have not yet been fully explored in pilot testing, but that might be encountered in long-term commercial operation of amine solvents for flue gas CO2 capture.

  Kl. 12.30 Disputas: Flytter teknologiske grenser: Overvåking og optimalisering av karbonfangstsolventer.

  Bedømmingskomité

  • Førsteopponent: Jon Gibbins, professor ved University of Sheffield
  • Andreopponent: Håvard Lidal, spesialist fra Equinor
  • Administrator: Nora Furuvik, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

  Veiledere

Har du spørsmål?

Jayangi Dinesha Wagaarachchige skal forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har fulgt doktorgradsprogrammet prosess, energi og automatiseringsteknikk (PEA) ved Fakultet for teknologi, naturvitskap og maritime fag.

Jayangi Dinesha Wagaarachchige

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas.

Sammendrag

Den globale temperaturstigningen nærmer seg raskt den kritiske IPCC-definerte terskelen på 1,5°C om bare noen få år; 2024 kan være det første året det oppleves.

Ett av de teknologiske initiativene for å motvirke dette problemet er bruken av post-forbrenning karbonfangst (PCC) gass-væske absorpsjonsenheter i industrien. PCC bidrar til å begrense karbondioksid (CO2) -utslipp fra industrier knyttet til forbrenning av fossile brensler. Kontinuerlig overvåking og kontroll av denne kjemiske absorpsjonsprosessen er essensiell for effektiv CO2-fangst.

Bruken av spektrometre for å overvåke de kjemiske endringene i CO2-fangstløsningen ved hjelp av matematiske algoritmer blir presentert i dette arbeidet.

illustrasjon av graf for co2-fangst