Lørdagsuniversitetet Kongsberg: Hva vil det si å være pårørende til en med demens?

I dag bor det i overkant av 100 000 personer med demens i Norge. Hvis vi antar at hver av disse har fire pårørende, så vil demenslidelsen påvirke livet til en halv million nordmenn, og tallet vil bare stige. Populærvitenskapelig foredrag med førsteamanuensis Anette Hansen.


21 Sep

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Pårørende blir ofte benevnt som «bærebjelken» i omsorgen for eldre som lever med demens.
Bilde av Anette Hansen
I dette populærvitenskapelige foredraget vil Anette Hansen blant annet se nærmere på hvordan det er å være pårørende til en som har demens.

Hvorfor er det mange som opplever det som vanskelig å snakke om demensen, og hva skan gjøres for å skape mer åpenhet?

Temaer knyttet til deltakelse og samarbeid vil også bli berørt.

Anette Hansen er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Forskningsinteressene hennes er knyttet til eldre, og spesielt personer med demens og deres pårørende, kommunale helse- og omsorgstjenester og helseledelse.

I doktorgraden sin fra Universitetet i Oslo forsket hun på kommunenes ivaretakelse av psykososiale behov til hjemmeboende eldre med demens.

Forut for arbeidet i akademia som underviser og forsker har hun mange års erfaring innen kommunal eldreomsorg, både som spesialsykepleier og leder. Hansen er tilknyttet forskergruppen USN Eldreforsk.