Hans Anton Stubberud

Dekan
USN Handelshøyskolen
Campus Ringerike (A 421)
Hans Anton Stubberud er åremålstilsatt som dekan ved USN Handelshøyskolen.

Ansvarsområder

Dekan for USN Handelshøyskolen er faglig og administrativ leder for ett av Universitetet i Sørøst-Norges (USN) fire fakulteter. USN Handelshøyskolen er lokalisert på fem av USNs åtte studiesteder, er delt inn i fire institutter og fakultetsadministrasjonen og har ca 5000 studenter (pr 1.1.2022) og 250 ansatte.

Kompetanse

Hans Anton Stubberud har lang ledererfaring fra USN og tidligere institusjoner som i dag utgjør det nåværende universitetet. Han har blant annet vært valgt rektor for Høgskolen i Buskerud i to valgperioder. Formalkompetanse er ph.d. i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole.

CV