Terje Thomassen

Økonomidirektør
Økonomiavdelingen
Campus Vestfold (G4-24)

Ansvarsområder

  • Strategi, virksomhets- og økonomistyring, internkontroll
  • Budsjett og planer
  • Regnskap og rapportering
  • Anskaffelser

CV

Se CV på LinkedIn.