Terje Thomassen

Økonomidirektør

Økonomiavdelingen
Campus Vestfold (G4-24)

Ansvarsområder

  • Strategi, virksomhets- og økonomistyring, internkontroll
  • Budsjett og planer
  • Regnskap og rapportering
  • Anskaffelser

Kompetanse

Master i strategi og ledelse/ NTNU

Cand. mag. logistikk og økonomi/ HiL

Luftkrigsskolen

Luftforsvarets befalsskole

CV

Se CV på LinkedIn.