Pia Cecilie Bing-Jonsson

Dekan
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Vestfold (C2-70)
Jeg er opptatt av at vi på Fakultet for helse- og sosialvitenskap holder høy utdanningskvalitet i våre helse- og sosialfaglige utdanninger. Jeg brenner for tverrfaglig utdanningssamarbeid, pedagogikk og særlig studentaktive læringsmetoder, digitalisering der det fører til forbedring, samt medarbeideres pedagogiske og digitale kompetanse. Jeg har forsket på profesjonell kompetanse i ti år og er opptatt av at vi utdanner til det yrkeslivet vi til enhver tid har, har en fornuftig og framtidsrettet arbeidsdeling, og at vi legger til rette for kompetanseheving og livslang læring. Forskning og innovasjon som vi bedriver på Fakultet for helse- og sosialvitenskap skal springe ut fra behov hos våre samarbeidspartnere og vårt omland, slik at vi er med og utvikler kunnskap og løsninger til det beste for nåværende og fremtidige generasjoner.

Ansvarsområder

Jeg er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet. Jeg har ansvar for å ivareta fakultetets utdannings-, forsknings- og formidlingsvirksomhet, og bidra i utvikling og realisering av USNs overordnede strategier og mål. Jeg er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre, kvalitetssikre og revidere fakultetets studietilbud og fakultetets samlede forskningsportefølje. 

Kompetanse

Her kan du lese debattinnlegg fra 2022: om at vi ikke har en eneste sykepleier å misteom sykepleierutdanning i distrikteneom fremtidens lærere i utdanningene, om universitetsbyen Drammen, og om utvidelse av ansvar for spesialsykepleiere. 

Her kan du høre på en podcastserie jeg har vært med å utvikle: Kristin og Pias metodepostcast

Her kan du lese om et spennende utdanningsprosjekt jeg har ledet: LOV-U som har følgende podcastkanal: https://lovu.podbean.com/, og innlegg om delingskultur i Khrono.

CV

Utdanning

1999: Grunnutdanning sykepleie, Høgskolen i Vestfold

2004: MSc Health Promotion, University of Wales

2015: PhD, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1999-2000: Sykepleier, Basel, Sveits

2004-2006: Klinisk spesialist, Medi-Stim, Oslo

2006-2010: Forsknings- og utviklingsleder, Undervisningssykehjemmet i Oslo

2010-2011: Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold

2011-2014: Stipendiat, Universitetet i Oslo

2014-2016: Førsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge

2017- 2020: Visedekan for profesjonsutdanningene, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

2020-     : Dekan, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Publikasjoner i Cristin