Pia Cecilie Bing-Jonsson

Rektor
Campus Vestfold (B2-40)
Jeg er heldig å få lede Universitetet i Sørøst-Norge videre inn i en fremtid som vil preges av innovasjon og bærekraft. Mitt hovedfokus blir å videreføre vår strategi med tydelig vekt på samfunnets kunnskaps- og kompetansebehov. Det er mitt sterke engasjement for USN og ønsket om å realisere strategien som driver meg. Gjennom samarbeid med kolleger, studenter og en lang rekke samarbeidspartnere jobber jeg for å sikre at vår strategi virkeliggjøres til beste for enkeltmennesker, regionen og samfunnet vårt.

Ansvarsområder

Rektor er universitetets øverste leder og rapporterer til universitetsstyret. Rektor er ansvarlig både for den faglige og administrative virksomheten i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Sentrale oppgaver er:

  • Utvikle forskning, utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid som holder høyt faglig nivå, får fram ny kunnskap og kompetente kandidater og bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene.
  • Opprettholde og forsterke et engasjerende og inkluderende faglig og sosialt universitetsmiljø for læring og utvikling, hvor studenter og ansatte er involvert.
  • Opprettholde og forsterke partnerskap og samarbeid med arbeids- og samfunnsliv regionalt og nasjonalt.
  • Opprettholde og forsterke tillitsbasert partssamarbeid.
  • Ivareta samarbeidet med studentene og studentdemokratiet.
  • Synliggjøre USN gjennom å delta i samfunnsdebatten.

CV

Utdanning

1999: Grunnutdanning sykepleie, Høgskolen i Vestfold

2004: MSc Health Promotion, University of Wales

2015: PhD, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1999-2000: Sykepleier, Basel, Sveits

2004-2006: Klinisk spesialist, Medi-Stim, Oslo

2006-2010: Forsknings- og utviklingsleder, Undervisningssykehjemmet i Oslo

2010-2011: Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold

2011-2014: Stipendiat, Universitetet i Oslo

2014-2016: Førsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge

2017- 2020: Visedekan for profesjonsutdanningene, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

2020-2023: Dekan, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Publikasjoner i Cristin