Pia Cecilie Bing-Jonsson

Dekan

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Vestfold (C2-70)
Jeg er opptatt av at vi på Fakultet for helse- og sosialvitenskap holder høy utdanningskvalitet i våre helse- og sosialfaglige utdanninger. Jeg brenner for tverrfaglig utdanningssamarbeid, pedagogikk og særlig studentaktive læringsmetoder, digitalisering der det fører til forbedring, samt medarbeideres pedagogiske og digitale kompetanse. Jeg har forsket på profesjonell kompetanse i ti år og er opptatt av at vi utdanner til det yrkeslivet vi til enhver tid har, har en fornuftig og framtidsrettet arbeidsdeling, og at vi legger til rette for kompetanseheving og livslang læring. Forskning og innovasjon som vi bedriver på Fakultet for helse- og sosialvitenskap skal springe ut fra behov hos våre samarbeidspartnere og vårt omland, slik at vi er med og utvikler kunnskap og løsninger til det beste for nåværende og fremtidige generasjoner.

Ansvarsområder

Jeg er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet. Jeg har ansvar for å ivareta fakultetets utdannings-, forsknings- og formidlingsvirksomhet, og bidra i utvikling og realisering av USNs overordnede strategier og mål. Jeg er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre, kvalitetssikre og revidere fakultetets studietilbud og fakultetets samlede forskningsportefølje. 

Kompetanse

Her kan du lese debattinnlegg fra 2022: om sykepleierutdanning i distrikteneom fremtidens lærere i utdanningene, om universitetsbyen Drammen, og om utvidelse av ansvar for spesialsykepleiere. 

Her kan du høre på en podcastserie jeg har vært med å utvikle: Kristin og Pias metodepostcast

Her kan du lese om et spennende utdanningsprosjekt jeg har ledet: LOV-U som har følgende podcastkanal: https://lovu.podbean.com/, og innlegg om delingskultur i Khrono.

CV

Utdanning

1999: Grunnutdanning sykepleie, Høgskolen i Vestfold

2004: MSc Health Promotion, University of Wales

2015: PhD, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1999-2000: Sykepleier, Basel, Sveits

2004-2006: Klinisk spesialist, Medi-Stim, Oslo

2006-2010: Forsknings- og utviklingsleder, Undervisningssykehjemmet i Oslo

2010-2011: Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold

2011-2014: Stipendiat, Universitetet i Oslo

2014-2016: Førsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge

2017- 2020: Visedekan for profesjonsutdanningene, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

2020-     : Dekan, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Publikasjoner

2022

Flynn, F. M., Bing-Jonsson, P. C., Falk, R. S., Tønnessen, S., & Valeberg, B. T. (2022). Educating for Excellence: A Cohort Study on Assessing Student Nurse Anesthetist Non-Technical Skills in Clinical Practice. AANA J, 90(1), 7-15

Flynn, F. M., Valeberg, B. T., Bing-Jonsson, P. C., Lyberg, A. M., & Tønnessen, S. (2022). Experiences using an instrument for non-technical skills in nurse anaesthesia education: a focus group study. BMC Medical Education, 22(1), 243. https://doi.org/10.1186/s12909-022-03322-w

2021

Bing-Jonsson, P. C., Bomann, E., & Melin, J. (2021). The Ms. Olsen test: Measurement properties of a short test of nursing staffs’ competence in clinical decision-making. Journal of Advanced Nursing. doi: https://doi.org/10.1111/jan.15025

Taylor, I., Bing-Jonsson, P. C., Finnbakk, E., Wangensteen, S., Sandvik, L., & Fagerström, L. (2021). Development of clinical competence – a longitudinal survey of nurse practitioner students. BMC Nursing, 20(130). doi:10.1186/s12912-021-00627-x

Kmetec, S., Fekonja, Z., Saga, E., & Bing-Jonsson, P. C. (2021). The contribution of experimentation and quasi-experimentation in person-centred research. In J. Dewing, B. McCormack, & T. McCance (Eds.), Person-centred Nursing Research: Methodology, Methods and Outcomes (1 ed., Vol. 1, pp. 184). Springer.

2020

Hopøy, A.-C., Bakken, L. N., & Bing-Jonsson, P. C. (2020). En kartlegging av klinisk vurderingskompetanse hos helsepersonell i sykehjem: en pilotstudie. Sykepleien forskning, 2020(15). https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.83096

Holm Hansen, E., Bomann, E., Bing-Jonsson, P. C., & Fagerström, L. M. (2020). Introducing Nurse Practitioners Into Norwegian Primary Healthcare—Experiences and Learning. Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal, 34(1), 21-34.

Flynn, Valeberg, Tønnessen, & Bing-Jonsson. (2020). Psychometric testing of a structured assessment instrument for non-technical skills for use in clinical supervision of student nurse anaesthetists. Journal of Nursing Measurement, 29(1). https://doi.org/10.1891/JNM-D-19-00086

2019

Taylor, I., Bing-Jonsson, P. C., Wangensteen, S., Finnbakk, E., Sandvik, L., McCormack, B., & Fagerström, L. M. (2019). The self‐assessment of clinical competence and the need for further training: A cross‐sectional survey of advanced practice nursing students. Journal of Clinical Nursing, 29(3-4), 545-555.

Taylor, I., Bing-Jonsson, P. C., Johansen, E., Levy-Malmberg, R., & Fagerström, L. M. (2019). The Objective Structured Clinical Examination in Evolving Nurse Practitioner Education: A Study of Students’ and Examiners’ Experiences. Nurse Education in Practice, 37, 115-123. doi:10.1016/j.nepr.2019.04.001

Bing-Jonsson, P. C. (2019). Avansert klinisk sykepleie i helse- og omsorgstjenester i kommunene. In L. Fagerström (Ed.), Avansert klinisk sykepleie (1 ed., pp. 17). Oslo: Gyldendal.

Mæland, K. S., Sande, R. K., & Bing-Jonsson, P. C. (2019). Risk for delivery complications in Robson Group 1 for non-Western women in Norway compared with ethnic Norwegian women – A population-based observational cohort study. Sexual & Reproductive Healthcare, 20, 42-45. doi:10.1016/j.srhc.2019.02.006

2018

Bing-Jonsson, P. C. (2018). Nurse practitioners need to fill competence gaps in primary health care. Paper presented at the ICN NP/APN 2018, Rotterdam, Netherlands.

Bing-Jonsson, P. C., Slater, P., McCormack, B., & Fagerström, L. (2018). Norwegian translation, cultural adaption and testing of the Person-centred Practice Inventory – Staff (PCPI-S). BMC Health Services Research, 18(555). doi:10.1186/s12913-018-3374-5

2017

Sánchez, V. G., Taylor, I., & Bing-Jonsson, P. C. (2017). Ethics of smart house welfare technology for older adults: a systematic literature review. International Journal of Technology Assessment in Health Care. doi:https://doi.org/10.1017/S0266462317000964

Tieges, Z., Watne, L. O., Bing-Jonsson, P. C., Stíobhairt, A., & MacLullich, A. M. (2017). Diversity of opinions on delirium severity: an international survey of 344 delirium specialists. Paper presented at the 12th annual meeting of  the European Delirium Association Oslo, Norway.

2016

Bing-Jonsson, P. C., & Tønnesen, S. (2016). Urinveisinfeksjon blant eldre pasienter i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning. doi:10.4220/Sykepleienf.2016.59386

Eilertsen, Ingrid; Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Fagerström, Lisbeth. (2016). Objective Structured Clinical Examination in Advanced Practice Nursing Education. 9th ICN INP/APN Network Conference; 2016-09-08 - 2016-09-11

Eilertsen, Ingrid; Johansen, Edda Aslaug; Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Fagerström, Lisbeth. (2016) Objective structured clinical examination (OSCE) for avansert klinisk sykepleie - Fokusgruppeintervju med studenter, sensorer og simulerte pasienter. Nordisk konferanse om simulering; 2016-02-03 - 2016-02-04

Eriksen, S. V., & Bing-Jonsson, P. C. (2016). Kan vi stole på urinstix? Sykepleien Forskning. doi:10.4220/Sykepleienf.2016.58641

Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M., Bjørk , I. T., & Foss, C. (2016). Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC Nursing, 15(5). doi:10.1186/s12912-016-0124-z

2015

Bing-Jonsson, P. C., Bjørk , I. T., & Foss, C. (2015). The competence gap in community elderly care: Imbalance between expected and actual nursing staff competence. Nordic Journal of Nursing Research. doi: 10.1177/0107408315601814

Bing-Jonsson, P. C. (2015). Nursing Older People - Competence Evaluation Tool. Development and psychometric evaluation of an instrument measuring community-based nursing staff competence. (PhD), University of Oslo, Oslo.   

Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M., Bjørk, I. T., & Foss, C. (2015). "Nursing Older People - Competence Evaluation Tool": Development and psychometric evaluation. Journal of Nursing Measurement, 23(1), 127-153. doi: 10.1891/1061-3749.23.1.127

Bing-Jonsson, P. C., Bjørk, I. T., Hofoss, D., Kirkevold, M., & Foss, C. (2015). Competence in advanced older people nursing: development of ‛Nursing older people - Competence evaluation tool’. International Journal of Older People Nursing, 10, 59-72. doi: 10.1111/opn.12057

Tønnessen, Siri; Bing-Jonsson, Pia Cecilie. (2015) Er hjemmesykepleiens praksis for urinstixing og urinprøvetaking forsvarlig?. Sykepleiekonferansen 2015; 2015-06-08 - 2015-06-09 HSN

2011-2014

Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Mølstad, Kathy; Westra, B. L.; Saranto, Kaija; Moen, Anne. (2014)
eHealth literacy – a competence challenge for the nursing workforce.. NI2014,; 2014-06-21 - 2014-06-25 UiO

Bing-Jonsson, P. C., Bjørk, I. T., Hofoss, D., Kirkevold, M., & Foss, C. (2013). Instruments Measuring Nursing Staff Competence in Community Health Care. A Systematic Literature Review. Home Health Care Management & Practice, 25(6), 282-294. doi: 10.1177/1084822313494784

Torp, S., Bing-Jonsson, P. C., & Hanson, E. (2013). Experiences with using information and communication technology to build a multi-municipal support network for informal carers. Informatics for health & social care, 38(3), 265-279. doi:http://dx.doi.org/10.3109/17538157.2012.735733

Næss, G., Bing-Jonsson, P. C., & Gyltnes, K. A. Ø. (2011). Bedre samhandling om multisyke eldre : kvalitetssikring av medikamentell behandling og vurdering av helsetilstand i primærhelsetjenesten : et kvalitetsforbedringsprosjekt i samarbeid mellom Høgskolen i Vestfold , 12 kommune samarbeidet i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold : en pilotstudie. Retrieved from Høgskolen i Vestfold: http://bit.ly/oRqDyM