Kontaktinformasjon ved campus Drammen

Besøksadresse

Papirbredden - Drammen kunnskapspark
Grønland 58
3045 Drammen

Postadresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Annen post (eksamensbesvarelser, sensur, pakker og personlige brev):
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 7053
3007 Drammen

Telefon

Tlf. 31 00 80 60

E-post

servicetorg.drammen@usn.no