Kontaktinformasjon ved campus Porsgrunn

31 00 80 00

servicetorg.porsgrunn@usn.no

Besøksadresse

Kjølnes ring 56
3918 Porsgrunn

Postadresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 4
3199 Borre

Annen post (eksamensbesvarelser, sensur, pakker og personlige brev):
Universitetet i Sørøst-Norge
Kjølnes ring 56
3918 Porsgrunn