Kontaktinformasjon ved campus Porsgrunn

Besøksadresse

Kjølnes ring 56
3918 Porsgrunn

Postadresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Annen post (eksamensbesvarelser, sensur, pakker og personlige brev):
Universitetet i Sørøst-Norge
Kjølnes ring 56
3918 Porsgrunn

Telefon

31 00 80 00

E-post

servicetorg.porsgrunn@usn.no