Kontaktinformasjon ved campus Vestfold

Besøksadresse

Raveien 215
3184 Borre

Postadresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Annen post (eksamensbesvarelser, sensur, pakker og personlige brev):
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 4
3199 Borre

Telefon

31 00 80 90

E-post

servicetorg.vestfold@usn.no