Kontaktinformasjon ved campus Ringerike

31 00 80 80

servicetorg.ringerike@usn.no

Besøksadresse

Bredalsveien 14
3511 Hønefoss

Postadresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 4
3199 Borre

Annen post (eksamensbesvarelser, sensur, pakker og personlige brev):
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 164 Sentrum
3502 Hønefoss