Kontaktinformasjon ved campus Ringerike

Besøksadresse

Bredalsveien 14
3511 Hønefoss

Postadresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Annen post (eksamensbesvarelser, sensur, pakker og personlige brev):
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 164 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon

Tlf. 31 00 80 80

E-post:

servicetorg.ringerike@usn.no