Gjennom bachelorstudiet i idrett, trening og ledelse lærer studentene hvordan man kan lede, tilrettelegge og evaluere idrett, og samtidig som man sprer idrettsglede i samfunnet.

Utdanningen er tett knyttet til nærings- og organisasjonslivet, og gir studentene mulighet til å prøve ut det de lærer i en relevant arbeidssammenheng. Studentene har praksis hos lag, organisasjoner, bedrifter og institusjoner. Her kan du lese mer om fem av våre studenter som er ute på praksis.

Idrettspedagoger i praksis hos fysioterapeut

Maria Raudåna Selås og Jakob Tynes Helleland har praksis på frisklivssentralen i Midt-Telemark og Nome.

– I praksis på frisklivssentralen får vi jobbe med personer med ulike fysiske og helsemessige utfordringer. Vi tilrettelegger og gjennomfører fysiske treningsøkter tilpasset de gruppene vi jobber med. Dette gir gode erfaringer som gjør oss mer forberedt på arbeidslivet. Vi får god oppfølging og tilbakemeldinger på øktene av fysioterapeut og frisklivskoordinator, noe som gjør det lettere å utvikle oss som idrettspedagoger, forteller Maria.

Maria Raudåna Selås og Jakob Tynes Helleland lener seg mot et treMaria Raudåna Selås og Jakob Tynes Helleland har hatt praksis ved frisklivssentralen.

Svein Ivar Forberg er frisklivskoordinator ved frisklivssentralen i Midt-Telemark og Nome, og følger opp Maria og Jakob i praksis.

–  I sin praksis her skal studentene legge til rette for mestringsopplevelser knyttet til fysisk aktivitet, forklarer Svein Ivar. 

Gjennom sin kompetanse knyttet til trening, helse og livsstil bidrar de til at deltagerne på frisklivsresept kan høste en stor helsegevinst. 

–  På studiet lærer vi om idrettspsykologi og motivering, og hvordan vi best kan tilpasse trening til den enkelte. Denne kunnskapen drar vi nytte av på denne praksisplassen, sier Jakob.

I praksis som fotballtrener

Som en del av sin fordypning i trenerrollen har Sebastian Temte Hansen praksis på fotballakademiet i Notodden Fotballklubb. Han er en av flere idrettsstudenter som gjennomfører sin trenerpraksis i NFK.

–  I min praksis jobber jeg med å planlegge, organisere og gjennomføre økter som fotballtrener, forteller Sebastian. 

Sebastian Temte Hansen har praksis som fotballtrenerSebastian Temte Hansen har praksis ved fotballakademiet i Notodden Fotballklubb.

Fotballakademiet tilbyr en ekstra treningsøkt i uka til unge, ivrige fotballspillere som tilhører klubber i Notodden eller andre klubber i nærheten. 

I akademiet jobber trenerne med en felles grunntanke om at ferdighetsutvikling skal stå i fokus. De ønsker å bidra til å utvikle fotballspilleren, og samtidig legge til rette for at spillerne skal ha det gøy. Stian Bjerkan Bråten er sportslig ansvarlig for NFK-akademiet og følger Sebastian i praksis.

– Vi er veldig fornøyde med å kunne benytte oss av studenter fra USN i praksis hos oss. Sebastian kommer til oss med både fotballfaglig og pedagogisk kompetanse, engasjement og et ønske om å bli en bedre trener. Forhåpentligvis bidrar praksisperioden i klubben til at han kan ta steget videre som trener, slik flere USN-studenter har gjort før ham.

Vil du også bli fotballtrener? Les mer om utdannelsen

Praksis på treningssenter

Marie Edvardsdal Holmaas og Ramon Marius Navarro har vært i praksis og jobber nå hos Groven Funksjonell Fitness samtidig som de studerer. 

–  I min praksis fikk jeg observere og få et innblikk i hvordan funksjonell fitness fungerer. Utover i praksisperioden fikk jeg muligheten til å lede en gruppe ungdomsjenter fra 13-17 år, forteller Marie. – På studiet lærer vi om hvordan vi kan tilrettelegge for fysisk aktivitet for ulike grupper med mennesker, og hvordan vi kan motivere disse til å fortsette med aktiviteten. Jeg ser det som veldig verdifullt å kunne jobbe med dette samtidig som jeg studerer. For min del er praksisen viktig for å forstå sammenhengen mellom det teoretiske og det praktiske.

Marie Edvardsdal Holmaas og Ramon Marius NavarroMarie Edvardsdal Holmaas og Ramon Marius Navarro tok praksis hos Groven Funksjonell Fitness.

–  Det å kunne bruke kunnskapen man lærer på universitetet i praksis fører til en bedre refleksjon over det man studerer, og dermed øker verdien og forståelsen av denne kunnskapen, forklarer Ramon.

Sølve Groven har fulgt Marie og Ramon gjennom praksisperioden, og har nå fått to nye kollegaer i Groven Funksjonell Fitness.

–  Studentene bidrar til nytenkning, og er gode forbilder for unge atleter og andre medlemmer, sier Sølve. – De har pågangsmot og ambisjoner som er viktig for vår arbeidsplass og arbeidsmiljø. Studentene har ulik kompetanse og ulike erfaringer som er med å styrke helheten i vårt firma. De tar til seg ny kunnskap og holder seg oppdatert på fagfeltet.

[show_related]