Trodde du at operasjonssykepleieren bare leverer instrumenter til kirurgen og teller kompresser? Der tar du feil.

– Operasjonssykepleie er et komplekst, omfattende og variert fagfelt hvor du jobber med pasienter i potensielt eller faktisk livstruende situasjoner.

– Vi er stolte av yrket vårt som sykepleiere og snart operasjonssykepleiere! sier Aleksander Borge, Åsmund Buran og Bjørn Erik Andersen.

De studerte operasjonssykepleie hos oss og ønsker at flere, spesielt gutter som er mangelvare i yrket, gjør som dem: Velger videreutdanning i operasjonssykepleie. 

Dette gjør operasjonssykepleieren

Fremtiden har stor bruk for operasjonssykepleiere, om du er jente eller gutt. På sykehusene benyttes stadig mer kikkhullskirurgi, robotassistert kirurgi og intervensjonskirurgi. 

Som ferdig utdannet operasjonssykepleier har du spesialisert sykepleierkompetanse innen kirurgi, hygiene og smittevern og omsorg.

Dette er noen av arbeidsoppgavene til operasjonssykepleieren: 

  • Du er en viktig brikke i det kirurgiske teamet
  • Gjennomfører kliniske vurderinger av pasientens helsetilstand
  • Medansvar for drift av operasjonsavdelingen
  • Stort ansvar og kunnskap innen hygiene og smittevern
  • Medansvar for å tilrettelegge for en trygg gjennomføring av operasjonen eller inngrepet.
  • Medansvar for hygiene, infeksjonsforebygging og for at alt er på plass og fungerer før inngrepet starter i operasjonssalen.
  • Klargjør kirurgiske instrumenter og annet utstyr
  • Assistanse ved kirurgiske inngrep og undersøkelser, hvor du samarbeider med kirurg og annet helsepersonell
  • Pasientkommunikasjon

Med din teoretiske kompetanse skal du også kunne stille kritiske spørsmål ved dagens praksis, gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsprosjekter.

Hvor kan du jobbe som operasjonssykepleier?

Som operasjonssykepleier kan du jobbe i hele verden, og karrieremulighetene er mange.

–  Operasjonssykepleie er spekket med moderne teknologi og muligheter for spesialisering, deriblant robotkirurgi.

– Som operasjonssykepleiere har vi både selvstendig faglig ansvar og arbeider i team. Det krever at vi har kunnskapene og ferdighetene til å kunne handle raskt og prioritere i akuttsituasjoner, sier Aleksander, Åsmund og Bjørn Erik.

Operasjonssykepleiestudentene Bjørn Erik og Aleksander i praksis på operasjonsstua hvor de beroliger en kvinnelig pasient.

Som operasjonssykepleier kan du jobbe i operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter og kirurgisk poliklinikk, akuttmottak og skadestuer, legevakt og sterilsentral.

Eller vil du reise til utlandet? Ferdig utdannet operasjonssykepleier kan du også jobbe i katastrofeteam og i krigsområder. Du jobber selvstendig og i nært samarbeid med annet helsepersonell som kirurg, anestesisykepleier og anestesilege.

 

operasjonssykepleiere

Operasjonssykepleie er et spennende yrke med store muligheter

Operasjonssykepleieren utgjør en viktig og selvstendig brikke i det kirurgiske teamet med sin allsidige kompetanse.