Karoline Desiree Jensen jobber som vernepleier ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Tønsberg, og ønsket økt kompetanse om psykososialt og helsefremmende arbeid.

– Jeg syntes psykososialt og helsefremmende arbeid er svært spennende og viktig. Jeg syntes også at denne utdanningen er viktig og relevant for mitt arbeid med ungdom, forklarer vernepleieren.

Hun ble anbefalt å ta studiet ved USN, som i tillegg ligger nærme både bosted og arbeidsplass.

– Jeg hadde hørt mye bra om USN, det er et universitet med et godt rykte. Jeg ble anbefalt studiet fordi det har høy kvalitet på foreleserne. I tillegg er det geografisk nærme både hjem og jobb, forklarer hun.

Videreutdanning du får bruk for om du jobber med barn og unge

Vernepleieren forklarer at studiet har økt hennes kompetanse om flere ulike temaet, og de åtte samlingene studiet har i løpet av året har hatt stor verdi. 

– Jeg har fått en bredere forståelse av hvilke hjelpetilbud som finnes til barn og unge, og har lært mer om de ulike profesjonene. Veiledningsgruppen har vært betydningsfull for min personlige og faglige utvikling. Gruppen har bidratt til at jeg reflekterer over eget arbeid på en mer faglig måte og har blitt mer bevist på egen yrkesutøvelse.

Hun ser det som en stor verdi både personlig og for arbeidsgiveren at hun har tatt videreutdanningen mens hun har vært i arbeid.

– Det en stor fordel at jeg tar med meg oppdatert teori og forskning tilbake til arbeidsstedet.

Noen av eksamenene har vært åpne, dette har bidratt til at jeg har kunnet fordype meg i temaer som er relevante for min arbeidsgiver. Det har også vært fint at vi hele tiden har knyttet oppgavene til situasjoner eller utfordringer fra arbeidsstedet vårt, påpeker hun.

For henne var det spesielt viktig å få økt kjennskap til ulike tilbud og tjenester til barn og unge.

– I mitt arbeid med ungdom er det veldig viktig å vite hva som finnes av hjelpetilbud til barn og unge, og det har denne utdannelsen virkelig bidratt med. Jeg vet godt hva helsefremmende, helseforebyggende og psykososialt arbeid er, noe som er ekstremt viktig i arbeid med barn og unge. Jeg har lært verktøy for å kunne hjelpe og snakke med barn og unge på en respektfull, hensynsfull og ivaretakende måte.

Hun anbefaler studiet varmt til andre som arbeider med barn og unge.

– Jeg er takknemlig for studiet og hva det har gitt meg. Jeg anbefaler dette studiet til alle som jobber med barn og unge, avslutter hun. 

Nyttig kunnskap som vernepleier og miljøterapeut

Malin Olsbye er også vernepleier og jobber som miljøterapeut i barne- og ungdomspsykiatrien. Hun valgte denne videreutdanningen for å få en bredere forståelse av hva unge strever med i dag, samt at hun ville få spesialisert kompetanse på barn og unge.

– Det var viktig for meg å kunne få oppdatert fagkunnskap slik at jeg kunne bli en enda bedre miljøterapeut på arbeidsplassen, og det får jeg ved å ta denne utdanningen. Jeg hadde hørt mye fint om USN fra kollegaer og derfor var det et enkelt valg å ta videreutdanning her. 

Malin Olsbye Malin Olsbye tar med seg verdifull kompetanse tilbake til jobben

Dette lærer du på videreutdanningen psykososialt arbeid med barn og unge

Ikke bare har hun lært mye og styrket seg som miljøterapeut, hun har også utviklet seg faglig og personlig. Hun oppsummerer hva hun har lært på videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge: 

  • Jeg har fått inngående kunnskap om hva som fremmer og hemmer barns utvikling, trivsel og vekst. 
  • Jeg har også fått en større bevissthet rundt egne holdninger og egen kompetanse i møte med barn og unge, samt deres familie. 
  • Jeg jobber mer kunnskapsbasert, og er mer bevisst over min fagkompetanse.  
  • Jeg har fått en mer helsefremmende tankegang, og en mer helhetlig forståelse av hva som må til for at barn og unge skal ha det godt.   
  • Jeg har lært mye om hvilke utfordringer barn og unge møter i dag. 
  • Jeg har fått en større bevissthet over egne holdninger og verdier.  
  • Jeg har fått en større forståelse over hvor utrolig viktig et flerfaglig samarbeid er og hvor nødvendig dette er for å kunne gi et helhetlig tilbud til barn og unge som strever. I tillegg vet jeg nå hvordan man kan få til et bedre flerfaglig samarbeid. Denne bevisstheten og forståelsen hadde jeg ikke fra før.  
  • Jeg har fått mer kunnskap av medelever om hvordan de jobber, og over de ulike tjenestetilbudene som finnes.  

 

5 grunner til hvorfor vernepleiere bør ta en master

Vernepleier og vurderer master? Her er grunnene til hvorfor en master er nyttig for deg.