Aller først skal vi oppklare noe, så du ikke blir forvirret. For du lurer kanskje på hva som er forskjellen på optometri og optiker? Begge ordene blir jo brukt.
 
Optometri er navnet på faget eller studiet du kan begynne på hos oss, og vi er de eneste i landet som tilbyr det. Hvis du tar bachelor i optometri på USN, ja så blir du optiker. Så egentlig handler det om samme sak, men det ene ordet beskriver altså faget eller studiet, mens det andre er navnet på yrket.
 

Hva gjør så en optiker?

 
– En optiker har som hovedoppgave å undersøke synet til folk, diagnostisere brytningsfeil og tilpasse briller og kontaktlinser. Optikeren undersøker også selve øyet, og kan oppdage tegn på allergi, infeksjoner eller øyesykdommer, sier førsteamanuensis Gro Horgen Vikesdal.
 
Hun kan fortelle at optikeren også har grunnleggende kunnskap om anatomi, og sykdommer i øyet eller i kroppen som kan påvirke øyet. En optiker samarbeider også med annet helsepersonell som helsesykepleier, lege eller øyelege, og henviser også pasienter videre.
 
Tidligere var optiker et håndverksfag, og en stor del av jobben var knyttet opp til det å lage selve brillen, innsliping av glass og kunnskap om optikk og lysbrytning. Mange optikerbutikker selger også kikkerter og luper, og kan masse om fysikk, lysbrytning og forstørrelse.
 

Veldig mange muligheter for jobb

Som optiker har du veldig mange muligheter. Du kan jobbe i optikerbutikk, starte for deg selv, jobbe ved andre øyehelseklinikker, privat eller på øyeavdeling på sykehus. Optikere kan også jobbe på hjelpemiddelsentraler eller i spesialiserte tjenester for sansetap, i team med andre.
 
– Det er gode karrieremuligheter som optiker. Mange optikere tar en mastergrad, og noen tar en doktorgrad. Da kan du jobbe som forsker og underviser, enten på USN, eller ved sykehus som driver med forskning, sammen med øyeleger, sier Gro Horgen Vikesdal.
 
En optiker bør være glad i å jobbe med mennesker, fordi nesten alle karrieremulighetene innebærer kontakt med pasienter.
 

Øyelege

Hvis du derimot ønsker å bli øyelege, må du først ta medisinstudiet. En øyelege er nemlig en lege som har spesialisert seg.
 
Det betyr at du først må ta medisinstudiet, gjennomføre turnus og deretter er det seks år med spesialisering, som du kan gjøre mens du jobber.
 
Øyelegen diagnostiserer og behandler øyesykdommer, og tar imot henvisninger fra optiker eller lege. Øyeleger jobber enten i private praksiser, på øyeavdelinger på sykehus, med forskning eller undervisning. Som øyelege er det ofte varierte arbeidsdager der du vil jobbe både med pasientkontakt og som kirurg. En øyelege bør også være glad i å jobbe med mennesker.