Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge er et toårig deltidsstudium for deg som har en bachelorgrad eller tilsvarende og jobber med barn og unge.

Studiet er relevant for deg som jobber innen barnevern, helse- og sosialfag, medisin, førskolelærer, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi.

Gjennom studiet får du økt kunnskap om barn og unges behov, slik at du kan gjøre helsefremmende og forebyggende tiltak. Du vil også få en bedre beredskap til å håndtere utfordringer, og kunne bidra til tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid.

Lektor ønsket psykososial kompetanse

Karoline Bjørnstad Dolva jobber som lektor i ungdomsskolen, og er førsteårsstudent på videreutdanningen psykososialt arbeid med barn og unge.

– Som lektor i ungdomsskolen er jeg trygg på min faglige tyngde i møte med fag, læring og undervisning, men allerede fra første arbeidsdag etter endt lektorutdanning så jeg behovet for mer kompetanse om barn og unges psykososiale forhold, forklarer Karoline.

Hun valgte derfor å ta tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

– Videreutdanningen gjør at jeg får innsikt i og kunnskap om tematikk jeg møter på jobb hver eneste dag. Studiet legger opp til interessante forelesninger med fagpersoner og spesialister, refleksjon og erfaringsdeling, og ikke minst veiledning av dyktige veiledere.

Lektoren setter også stor pris på at studentene kommer fra ulike sektorer som arbeider med barn og unge.

– Studentene kommer fra ulike instanser som jobber med barn og unge, noe som gjør at temaene vi møter ses fra et tverrfaglig perspektiv. Dette er både lærerikt og viktig for en felles forståelse av et felles mål; gode liv for barna og ungdommene våre. 

– Jeg lærte verktøy for å hjelpe og snakke med barn og unge på en respektfull, hensynsfull og ivaretakende måte.

 

Videreutdanningstudent Karoline Jensen

Økt kompetanse for deg som jobber med barn og ungdom

Ønsker du mer kompetanse om barn og ungdoms behov og forbedret beredskap i arbeid med barn og ungdom? Da er en videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge et godt valg.