Næringsmasteren har et tydelig fokus på refleksjon i praksis, og ønsker å bruke utfordringer fra arbeidshverdagen som trener som tematikk på studiets samlinger. Delingskulturen blant studentene, som alle jobber i toppfotballklubber, er en suksessfaktor for studiet.

– Det er veldig sjelden man får mulighet til å være så tett på andre som er i samme kontekst som trenere, sier student Tove Tuntland.

– Jeg er opptatt av å henge med på den fotballfaglige utviklingen, nasjonalt og internasjonalt. Jeg jakter hele tiden kompetanse, og det får jeg her, forteller hun.

Les mer om studiet

Samarbeider om faget

USN, Norges Fotballforbund, Norges Toppfotball og 12 toppklubber på dame- og herresiden samarbeider om den faglige innretningen på masterstudiet. Alle studentene er ansatt i 50 prosent stilling som trenere i en klubb samtidig som de studerer.

Studiet gir lisens i UEFA A talentutvikling, noe som gjør at man ved fullført program sitter igjen med både en relevant masterutdanning og en topptrenerutdanning.

Tove på fotballbanen som fotballtrener

– Studiet har en grunntanke om at vi fra USN ikke skal diktere hva arbeidsmarkedet trenger, men sammen med feltet finne ut hvordan utdanningen bør være for å møte behovene fotballen har. På denne måten vil studentenes kompetanse alltid være relevant, sier programkoordinator Jo Grønlund.

Tove Tuntland innrømmer at det er krevende å være student og ansatt samtidig, men er også klar på at studiet gir en unik mulighet.

– Det er utfordrende å kombinere jobb og studier, men heldigvis er studiet tilrettelagt for akkurat dette og meget fleksibelt om det oppstår noen problemer. Det gir en enorm fordel å ta et studium som kombinerer så stor nærhet til feltet og samtidig utfordrer på det teoretiske, sier hun.

Les mer om næringsmaster for fotballtrenere

Nytt opptak vår 25

Næringsmasterprogrammet tar opp nytt et nytt kull i 2025, med søknadsfrist høsten 2024. Hvis du får plass på studiet, får du samtidig tilbud om betalt jobb som trener. Søk plass ved næringsmasteren

Universitetet utvider stadig porteføljen av klubbsamarbeid, og regner med å ha avtaler på plass med store deler av toppmiljøene i landet ved opptak i 2025.

Samlinger og undervisning skreddersys for hverdagen som jobbende student og vil fortsette å gi studentene den kunnskapen de trenger for å være profesjonelle fotballtrenere. 

 

Idrettsstudent på fotballbanen

Praksis kobler idrettsstudentene til arbeidslivet

Bachelorgraden i idrett, trening og ledelse gir studentene relevant arbeidserfaring og verdifulle kontakter.