Vil du jobbe i et kreativt team der det er puls, action, gode ideer og skapende design? Har du lyst til arbeide med å utvikle logoer, websider, annonser, emballasjer og magasiner?

Da kan bachelor i visuell kommunikasjon være riktig studium for deg. Hos oss er det et studium som tilbyr en bredde av kreative fagområder.

Du blir utdannet grafisk designer som profesjon, men du kan også kalle deg webdesigner, digitaldesigner, strategisk designer, identitetsdesigner, pakningsdesigner eller annet, avhengig av hva du vil jobbe med videre. 

Forskjell på grafisk design og visuell kommunikasjon

Mange spør hva som egentlig er forskjellen mellom grafisk design og visuell kommunikasjon. Vi har spurt vår professor i visuell kommunikasjon, Wanda Grimsgaard, om å oppklare dette for deg. 

Dette er grafisk design

 • Grafisk design er en profesjon som oftest betraktes som en undergruppe til visuell kommunikasjon, selv om mange også sidestiller de to betegnelsene. Det er fordi grafisk design i dag inkluderer større bredde enn tidligere
 • Tradisjonelt har grafisk design i hovedsak vært en profesjon for formgivere som har arbeidet med utvikling av visuell identitet og komposisjon av tekst og bilder for trykte medier

Dette er visuell kommunikasjon

 • Visuell kommunikasjon er en fellesbetegnelse for kreative disipliner og profesjoner som arbeider med å gjøre budskap synlig og iøynefallende. 
 • En bachelor i visuell kommunikasjon gir en bredere utdanning enn det å studere en enkelt fagdisiplin eller en profesjon som grafisk design gjør.
 • Visuell kommunikasjon som betegnelse inkluderer også fagområder som tradisjonelt ikke har vært en del av grafisk design eller designfeltet generelt. Eksempel på det er fag som er viktige for å kunne arbeide med kommunikasjon på en mer målrettet, strategisk og markedsorientert måte. Det er også fag som er viktige for å kunne arbeide og kommunisere digitalt, samt kunstneriske fag som illustrasjon og animasjon.

Hvor kan du jobbe som grafisk designer?

Bachelorstudiet i visuell kommunikasjon gir deg kompetansen og ferdighetene du trenger for å jobbe i designbyråer, UX-virksomheter og grafiske produksjonsbedrifter, bare for å nevne noen av mulighetene.

Fag som webdesign, interaksjonsdesign og typografi gir deg også et godt utgangspunkt for å kunne arbeide som digitaldesigner. Mulighetene er mange.

Fagområdene i visuell kommunikasjon varierer hos ulike universiteter. På visuell kommunikasjon hos USN har vi blant annet disse fagene: 

 • grafisk design
 • webdesign
 • interaksjonsdesign
 • redaksjonell design
 • strategisk design
 • markedsføring
 • merkebygging 

Kombinasjonen av disse fagene gjør deg i stand til å løse store komplekse oppgaver for virksomheter. Det kan for eksempel være å utvikle målrettede og strategiske, visuelle identiteter for bedrifter og produkter med logo og andre designelementer, og hvordan kommunisere dette på ulike flater.

Du kan også velge å studere og spesialisere deg videre på masterstudier ved andre institusjoner i inn- og utland.

Hvordan kan jeg bli grafisk designer?

Hos oss kan du bli grafisk designer ved å studere visuell kommunikasjon. Og du får da en enda bredere designutdanning!