– Jeg synes veiledning er utrolig spennende, og hadde veldig lyst til å lære mer om veiledning som metode. Spesielt var jeg nysgjerrig på lytteprosesser og hvilke spørsmål man kan stille for å øke refleksjon og utvikling, forklarer August Kolbjørnsen. 

I dag jobber han som styrer i en barnehage i Drammen kommune, og opplever at han drar nytte av kompetansen ved flere områder.

– Jeg bruker veiledning i flere arenaer i barnehagen. Jeg har brukt det i arbeid med studenter, jeg har brukt det som leder og jeg bruker det nå som struktur for pedagogmøtene for å heve den faglige standarden på møtene.

Dette er pedagogisk veiledning

Pedagogisk veiledning er en videreutdanning der du lærer om veiledning som strategi for læring i lærerutdanning og i læreryrket som profesjon. Studiet gir 30 studiepoeng og kan tas samlingsbasert over fire semester i Porsgrunn eller to semester i Drammen. 

August tok studiet over et år i Drammen, med totalt seks samlinger over to dager og arbeid i grupper i mellomperiodene. Likevel klarte han å jobbe fullt ved siden av studiene. 

– Jeg synes utdanningen var veldig bra, fordi den var gjennomførbar samtidig som jeg var i 100 prosent arbeid. Jeg opplevde høy faglig kompetanse hos fagansvarlige, og gjennomføringen var variert og spennende. Det var også nyttig å jobbe i arbeidsgrupper hvor vi arbeidet med teori i praksis, påpeker han. 

Når utdannelsen tas ved siden av jobb er det også enkelt å teste ut teorier og ny læring i hverdagen. Det kan bidra til økt motivasjon og ekstra godt utbytte av studiene.

Ble en bedre leder og barnehagestyrer

I dag har barnehagestyreren stort utbytte av videreutdanningen, som han mener ikke bare har gjort ham til en bedre veileder, men også en bedre leder og kollega.

– Studiet økte min tilstedeværelse som leder. Jeg har fått en større verktøykasse i relasjon med andre mennesker. Studiet har gjort meg bedre i stand til å veilede andre, til å reflektere og komme frem til gode prosesser som tar oss frem til mål, avslutter August.

 

Utdanningen gjorde Ann-Helen trygg i veilederrollen

– I løpet av studiet fikk jeg god innsikt i relevant teori, og dette har gjort meg til en mer reflektert veileder og pedagog.