Skolene skal legge til rette for at lærere som skal veilede nyutdannede eller være praksislærere for studenter har kompetanse i veiledning. Hos USN kan lærere ta studiet Pedagogisk veiledning, som gir kompetanse innenfor veiledning av studenter, nyutdannede eller kollegaer.

Ann-Helen Tinderholt er 52 år og har jobbet som adjunkt på Kjørbekkhøgda skole i 13 år. I år underviser hun 5. trinn, men veksler ellers mellom 1. til 4. trinn. I tillegg er hun kontaktlærer og veileder for lærerstudenter i praksisperioden.  

– Jeg fikk tilbud av rektor ved skolen om å ta studiet Pedagogisk veiledning. Siden skolen vår skulle bli en praksisskole, trengte vi flere med denne kompetansen. Jeg likte å veilede, men ønsket mer kompetanse på feltet. Derfor passet denne utdanningen midt i blinken for meg.

Relevant teori

Utdanningen er samlingsbasert, gir 30 studiepoeng og går deltid over fire semester. Studiet starter med et felles emne på 15 studiepoeng i Innføring i praktisk veiledning. Andre året kan studenten velge en faglig fordypning på 15 studiepoeng, enten Tverrfaglig veiledning eller Profesjonsveiledning.

– I løpet av studiet fikk jeg god innsikt i relevant teori, og dette har gjort meg til en mer reflektert veileder og pedagog. Jeg har også fått testet ut mange spennende veiledningsmetoder, og dette har gitt meg gode mestringsopplevelser.

Ann-Helen legger også vekt på at skolen drar nytte av kompetansen hun har tilegnet seg.

– Skolen og arbeidsplassen min vil være med å veilede fremtidens lærere. Med min kompetanse kan jeg være med på å skape en god praksisplass for studenter. Det gjør også at vi kan få tilgang på spesielt dyktige lærervikarer. Å ha studenter gir det pedagogiske miljøet et løft, fordi vi må holde oss oppdatert og skjerpet. Det gagner personalet og skolens elever, påpeker hun.

Ann-Helen sitter med barnas kunst og bøker i klasserommet.

Fokus på praktiske veiledningsøvelser

Ann-Helen har tatt studiene hos Universitetet i Sørøst-Norge, og er godt fornøyd med lærerne og gjennomføringen.

– Utdanningen ved USN var interessant, praktisk, relevant og veldig hyggelig. Lærerne var dyktige og spesielt varme personligheter. Jeg gledet meg til samlingene og ble skuffet når coronaen satte en stopper for dette. Likevel var studiet godt balansert med størst fokus på praktiske veiledningsøvelser, som skjedde i trygge omgivelser.

Nå gleder den erfarne læreren seg til å veilede studenter i tiden fremover.

– Jeg likte veiledningsrollen før jeg tok veiledningsstudiet, men nå gjør jeg det med enda mer glede og trygghet, avslutter hun. 

Eivind Daniel tar en videreutdanning for lærere ved USN

Digital kompetanse gjør meg til en bedre lærer

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet kan lærere ta videreutdanning i ulike fag, og slik sørge for at deres undervisning er oppdatert og av høy kvalitet.