Dania Fakih jobber som fritidskoordinator for flyktninger i Porsgrunn, og føler hun får bruk for mye av det hun lærte som sosiologistudent. 

– Jeg trives svært godt i denne stillingen, fordi jeg får mulighet til å bidra til en bedre hverdag for barn og unge, ved å få dem med i fritidsaktiviteter som de selv har lyst til å delta i. 

Men hva innebærer det egentlig å studere sosiologi? Og hva kan du bli som sosiolog?

Sosiologi: Vitenskap om samfunnet

En utdanning i sosiologi kan brukes til veldig mye.

Sosiologi betyr vitenskap om samfunnet og menneskers sosiale liv. Som sosiolog jobber du med samfunnsrelaterte oppgaver.

I studiet lærer du å forstå individet i det store samfunnet, og du prøver å forstå hvorfor individet og grupper av mennesker handler slik de gjør. Prinsippet kalles "menneske i samfunnet, samfunnet i menneske" og du lærer om det allerede i første semester, under innføring i sosiologiemnet. Vi forsker på, og analyserer rett og slett det samfunnet som du og jeg lever i.

Sosiologi ga mersmak!

Gjennom sosiologistudiet kommer du til å endre måten du ser verden på, mener Dania. Du lærer deg å se ulike perspektiver, og klarer å sette deg bedre inn i de ulike delene av samfunnet. Du lærer å samle inn data, forstå og tolke dem. Du vil ha med deg rik erfaring når du er ferdig utdannet.

Dania hadde egentlig tenkt å bli tollaspirant, men valgte en annen vei etter sosiologistudiet. 

– Etter jeg hadde emnet "samfunnsskiller og utenforskap" ble det ganske klart at dette var noe jeg likte og ville lære mer om. Jeg endte opp med å skrive bacheloroppgave om hvordan flerkulturelle kan oppleve dilemmaet det er å vokse opp med to kulturer. 

Nå går jobben hennes ut på å koordinere og inkludere flerkulturelle barn og unge i alderen 4 til 20 år ved å få dem i faste fritidsaktiviteter. 

– Samtidig skal vi integrere foreldrene i den norske fritids- og dugnadskulturen. Rollen som fritidskoordinator for flyktninger er ment som et bindeledd mellom aktivitetene/frivilligheten og det enkelte barnet/familien, forteller Dania. 

Da hun leste stillingsutlysningen, føltes det som om hun leste om seg selv: 

– God flerkulturell forståelse, relevant utdanning, gode språkkunnskaper og flerkulturell opprinnelse var noe jeg følte appellerte til meg. Det som faktisk fikk meg til å søke, var hensikten eller formålet med hele stillingen, nemlig å bidra til deltakelse og inkludering i kultur- og fritidsaktiviteter for flyktninger

Slik er studiet

Sosiologstudiet er på en måte lagt opp til to år, sier Dania. Deretter bygger du på med de relevante emnene som du ønsker underveis. Det finnes mange emner som går inn i samfunnsvitenskapelige temaer, som for eksempel historie som jeg tar nå, kultur- og språk, jus, ingeniørfag, it og teknologi, psykologi og økonomi. Så det er mange retninger du kan spesialisere deg i. 

Dania studerer sosiologi i kollokviegruppeDania Dania anbefaler å studere i kollokviegrupper

– Vi pleide å ha seminargrupper før forelesningen startet, og andre ganger etter. Når du er student er det lurt å danne en kollokviegruppe, mener Dania. Det gjør at man kan studere og sparre med andre studenter. Vi hadde også gjesteforelesere som ga ekstra inspirasjon og kunnskap. 

Så er du interessert i å lære mer om samfunnet, om hvordan mennesker blir formet av samfunnet og hvordan mennesker selv bidrar til å forme samfunnet, så har Dania et råd til deg: Det er et veldig spennende studium og du vil bli attraktiv på arbeidsmarkedet. Du vil ikke angre!

Vil du ha en sikker utdannelse innen ledelse?

Vil du ha en sikker utdannelse innen ledelse, med stor faglig bredde og gode karrieremuligheter i fremtiden? Da har USN Handelshøyskolen studiene for akkurat deg.