info
Camilla og Ola studerer sosiologi på campus Vestfold. Her diskuterer de fag i fellesområdet. Hun har briller han har grønn genser.

Bachelor i sosiologi

Vestfold - Heltid

Sosiologi er vitenskapen om samfunnet og menneskers sosiale liv. Dette studiet passer for deg som ønsker å forklare og fortolke hvordan mennesker blir formet av samfunnet og hvordan mennesker selv bidrar til å forme samfunnet.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 880
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 60
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor velge bachelor i sosiologi?

Bachelorprogrammet i sosiologi tar deg med på en spennende oppdagelsesferd hvor du vil få mange aha-opplevelser om samfunnet du lever i. Du vil også få bedre selvinnsikt og økt forståelse for menneskene rundt deg.

Du vil forstå hvordan våre liv er vevet inn i større sammenhenger. Faget spenner bredt og analyserer alt fra verdensomspennende globale prosesser til møter mellom to mennesker på gaten.

Hovedvekten ligger på studier av moderne samfunn. Du har mulighet til å fordype deg i ulike fagområder som:

 • samfunnsskiller og utenforskap
 • arbeid
 • utdanning og velferdspolitikk
 • organisasjonssosiologi og økonomisk sosiologi.

Du lærer å ta i bruk forskning for å skape ny kunnskap gjennom ulike forskningsmetoder. Metodefagene gir deg analytiske ferdigheter som er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

MERK. Du utdanner deg ikke til sosionom gjennom dette studiet.

Hva slags jobb får du?

Som sosiolog kan du jobbe i mange ulike stillinger i privat og offentlig sektor. Studiet gir deg kompetanse i å analysere sosiale forhold både teoretisk og metodisk. Det er ferdigheter som er nyttig i mange yrker, alt fra:

 • administrasjon og ledelse
 • utredningsarbeid
 • organisasjonsutvikling
 • konsulentvirksomhet
 • informasjonsarbeid
 • forskning
 • undervisning og journalistikk.

Kontakt med arbeidslivet

Mange studenter kobler sosiologistudiet til arbeidslivet ved å knytte tema for bacheloroppgaven til egen arbeidserfaring eller hvor man ønsker å jobbe. Det kan også være lurt å henvende seg til potensielle arbeidsgivere. Kanskje du kan skrive om noe som har særlig interesse for den arbeidsgiveren som du helst vil jobbe for?

Dette lærer du i bachelor i sosiologi

Gjennom studiet får du:

 • grunnleggende kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger i sosiologien
 • innsikt i hvordan samfunnet er bygd opp og fungerer
 • en grunnleggende forståelse av hvordan samfunnet både former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg
 • kjennskap til ulike forskningsområder og forskningsmetoder i faget

Du vil lære om:

 • hva som er egenartet ved de moderne samfunn sammenlignet med tidligere samfunnsformer
 • globalisering og om hva som kjennetegner nåtiden
 • norske samfunnsforhold og få innsikt i den siste og mest oppdaterte forskningen om hva som kjennetegner samfunnsutviklingen i Norge
 • sosiale fenomener som kan forstås på ulike måter, avhengig av hvilke teorier og metoder vi tar i bruk.

Du vil også bli stimulert til å tenke kritisk og konstruktivt: Hva er de grunnleggende problemene i samfunnet, i en organisasjon eller en sosial gruppe? Hva kan eventuelt gjøres for å løse dem?

De mest sentrale læringsaktivitetene i studieprogrammet er:

 • Selvstudium – selvstudium er hjørnesteinen i de fleste høyere studier. Det forventes at studentene jobber med pensumlesing gjennom hele emnet, fortrinnsvis i henhold til progresjonen i forelesningsplanen.
 • Forelesninger – faglærers forelesninger er veiledninger i pensumstoffet, og skal fungere som støtte til studentenes selvstendige pensumlesing. Forelesningene skal bidra til faglig oversikt og bedret forståelse av stoff tilegnet gjennom selvstudium.
 • Kollokviegrupper – egenorganiserte studentgrupper der deltakerne trener opp sin formidlingsevne, og bedrer sin faglige forståelse, gjennom å fungere som lærere for hverandre. 
 • Seminarer – seminarene tjener samme formål som kollokviegruppene, men organiseres av faglærer.
 • Skriftlige innleveringer:
  • A) Oppgaver som blir levert på Canvas, med skriftlig tilbakemelding fra faglærer
  • B) Oppgaver som blir presentert og diskutert i gruppeseminarer
  • C) Bacheloroppgaven.
 • Øvrige læringsaktiviteter – muntlige fremføringer, visninger og diskusjoner av faglige relevante filmer og dokumentarer, og øvinger på PC-lab.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse.

Videre utdanningsmuligheter

Etter bachelor i sosiologi kvalifiserer du til master i samfunnsanalyse ved USN og master i sosiologi ved andre utdanningsinstitusjoner.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av sosiologi i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?