Kari-Anne Otterstad Jensen fra Sandvika i Bærum studerer historie, og tar et halvt års studier og praksis i utlandet. Hun bor i byen Decorah i Iowa. Der pendler hun mellom Luther College og jobb på Vesterheim museum.

– Som historiestudent kan det jo hende at jeg ender opp med å jobbe på museum en dag, selv om planen min egentlig er å bli lærer. Uansett er det greit å vite mer om hvordan et museum drives. Det er fint å få denne erfaringen samtidig med at jeg studerer.

Slik er en vanlig uke med studier og praksis

– Jeg har full dag på campus tirsdag og torsdag. På mandag, onsdag og fredag jobber jeg på museet. Jeg har gjort mye oversetting for dem. Alle de litt større informasjonsplakatene som forteller om utstillinger og gjenstander har jeg oversatt til norsk. Dermed kan norskamerikanere som har lyst til å lære litt mer norsk, bruke dem som hjelpemiddel, siden de nå er skrevet på begge språkene. Det blir også lettere for norske turister, som kan få informasjonen på sitt eget språk.

Jeg følger sjefskuratoren her ganske tett de dagene jeg er ved museet, og vi finner sammen ut hvordan jeg skal bruke de ti timene i uka, som jeg skal arbeide på museet. 

Fortiden påvirker oss

Det er lett å tenke at historiefaget kun handler om fortiden, det som allerede har skjedd. Men historien påvirker også nåtiden. Vi som lever i dag er påvirket av de som levde før oss, og deres opplevelser. Det merker Kari-Anne godt i møtet med norskamerikanere i Iowa. Og det gir henne en ny forståelse for utvandringen til USA, som er et tema hun var opptatt av før hun reiste.

Jeg får knyttet fortiden mye nærmere til det som skjer nå. Jeg er interessert i politikk også, og ser hvordan disse to landene har utviklet seg i to ulike retninger. Dette oppholdet gir meg et mer praktisk syn på historien.

Kari-Anne jobber ti timer i uken på Vesterheim museum. Her ser hun på klær fra norske utvandrere til Amerika, sammen med sjefskonservator Laurann Gilbertson. Foto

Kari-Anne jobber ti timer i uken på Vesterheim museum. Her ser hun på klær fra norske utvandrere til Amerika, sammen med sjefskonservator Laurann Gilbertson.

Ønsket praktisk erfaring i studiet

Kari-Anne ønsket praktisk erfaring, og sier jobben på museet også har gitt henne ny forståelse for historiefaget.

– Mye av det som formidles om den norske utvandringen til Amerika handler om de som klarte det. Det er ikke så mye oppmerksomhet rundt de som reiste hjem igjen. Slik er det også på museet, og det er noe de har vært klar over. Dagens norskamerikanere er jo etterkommere av de som klarte å etablere seg her borte.  Jeg mener historiefortellingen om utvandringen til USA også må inkludere de som ikke hadde suksess her.

Historien kan ikke presenteres utelukkende som heroisk og flott, når den også handler om mennesker som måtte gi opp. 

– Nå hjelper det heller ikke at jeg tar et fag som heter Public History, som i stor grad går ut på å tenke gjennom hvordan historien presenteres.

Viking - illustrerer viktigheten av å studere historie

Å studere historie gir mange jobbmuligheter

Valgmulighetene er enormt mange for deg som skal velge hva du skal studere. Her er grunnene til hvorfor du bør velge historie.

Lefse og lutefisk

Kari-Anne sier hun reflekterer mye over det hun opplever i USA. Det er rart å møte det hun kaller «profesjonelle nordmenn», som er så sterkt knyttet til et Norge som ikke eksisterer lenger.

– Jeg stod på stand og presenterte Norge på en festival her. Da kom mange og hadde mange spørsmål som jeg ikke hadde forestilt meg på forhånd. De var veldig opptatt av lefse og lutefisk.

Veldig få av vennene mine i Norge liker lutefisk, og jeg kjenner ingen som lager lefse fra bunnen av. 

– Jeg visste jo at de var veldig opptatt av arven sin her, men ikke i den grad at jeg nærmest får behov for å forsvare hjemlandet mitt og påpeke at det er jeg som er norsk og som kjenner landet mitt best. Samtidig er amerikanerne veldig hyggelige. Jeg tror aldri tidligere jeg har møtt så mange imøtekommende folk som her, og de er kjempeinteressert i Norge. De ønsker jo bare å lære mer.

Ta et semester med internship i USA

Professor i historie Jens Johan Hyvik er prosjektleder for InternAbroad-programmet. Gjennom programmet kan studenter fra USN kombinere studieopphold på Luther College med internship på Vesterheim Museum – det største og ledende museet i USA for norsk-amerikansk kultur og historie. Han mener programmet tilbyr en unik opplevelse for studentene,

– Programmet er en fantastisk mulighet til å studere i USA på et velrenommert, lite universitet med ca. 2000 studenter, samtidig som du får relevant arbeidserfaring på et museum.