Jens Johan Hyvik

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø (2-352)
Professor i moderne historie

Ansvarsområder

Underviser i hovedsak i moderne historie og tidlig ny tid.

Kompetanse

 • Nasjonalisme og identitet
 • Målreising, nynorsk skriftkultur, kulturoppfattninger. 
 • Patriotisme og nasjonalisme omkring 1814
 • Elitekultur og folkekultur i Norge på 1800-tallet
 • Midtøstens moderne historie (særlig Israel og Palestina)
 • Norsk emigrasjon til USA, Norsk-Amerikansk historie
 • Lokal og regional historie

 

CV

Arbeid

Fra 2011 har jeg ansatt vært ansatt ved USN (tidligere Høgskolen i Telemark). Arbeider ved campus Bø.

Fra 2023 professor II ved Telemark museum.

Jeg har tidligere jobbet som høyskolelektor og førsteamanuensis ved Historisk institutt og Ivar Aasen-instituttet ved Høgskolen i Volda, samt stipendiat og post.doc samme sted. Jeg har også skrevet lokalhistorie for Sula kommune. 

Våren 2020 var jeg gjesteprofessor ved Luther College, Iowa, USA.

 

Prosjekter (pågående)

Sigrid Boo - Liv og forfatterskap (biografi)

Historien om Palestina og Israel i moderne tid. (Bokprosjekt sammen med Inger Marie Okkenhaug)

Som professor II ved Telemark museum arbeider jeg særlig med forskning på Aall-arkivet (Ulefoss hovedgård) som er deponert på museet. 

 

Prosjekter (avsluttetde) 

Intern Abroad: HSN - Vesterheim Museum - Luther College (prosjektleder. SiU-prosjekt, studentutveksling 2018-2019).

Partnership program in History - HSN and Minnesota State University Makato (prosjektleder. SiU-prosjekt 2018-2019).

Det lokale, 1814 og Grunnlova - studiar frå Nordvestlandet og Telemark (prosjektleder, avluttet. Se Cristin).

Kulturperspektiv på møtet mellom bønder og embetsmenn (Høgskulen i Volda, post. doc)

Det opne språket (Høgskulen i Volda, stipendiat)

 

Forskergruppe

Medlem av forskergruppen Politisk kultur ved HSN

Publikasjoner

En del publikasjoner er tilgjenglige på academia.edu: https://hisn.academia.edu/JensJohanHyvik 

Bøker (egne og redigerte):

 

Artikler i vitenskapelige tidsskrift / bokkapittel i vitenskapelig publikasjon

 • "Internship i utlandet", i Sonne, Bandlien og Hyvik (red). Internship i historie. Novus. 
 • “Historie og skjønnlitteratur”, i Claudi, M.B og A. Norendal (red.) Litteraturhistoriske muligheter: i forskning og undervisning. 2022.
 • “Vinje og tokulturlæra”, i Aaslund, A., P. Fjågesund, K. Hanto, S. Nordstoga og J. M. Staxrud, Tvisyn, innsyn utsyn: Nærblikk på A.O. Vinje. 2021.
 • “Tokulturlæra i fortid og samtid”, i Heimen, 01/2021 (Vol 58).
 • “Embetsstanden bak fasaden. Conrad Nicolai Schwachs erindringer”. Heimen  4-2018
 • "Language and nationalism in the nineteenth century: Nynorsk and Scots in comparative context." [sammen med Millar, Robert McColl; Newby, Andrew G.]. I Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies 2016 ;Volum 55.(2) 
 • "1814 sett nedenfra", i Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie. Nr. 3 2014.
 • "Valgmennene i Bratsberg amt våren 1814", i Hyvik, Hoel og Krøvel Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark. Oslo 2014.
 • "Romantikken og språkdebattene i Danmark og Norge før 1840", i J.J. Hyvik og S.J. Walton 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Oslo 2013.
 • ”Embetsmannselitens posisjonering – universitetets skriv om det norske språket og lovforslag om ettertrykk i 1815”, i A. Døssland, A. Kjelland, H. Krøvel og M. B. Sinderud (red.) Frå Volda til verda. Fjerne og nære kulturmøte. Historiestudiet i Volda 40 år.Trondheim 2012.
 • "Det klinger vel noget radikalt" - Språkprogram i tre faser", i Sverre Bagge, John Peter Collett og Audun Kjus (red.) P.A. Munch. Historiker og nasjonsbygger. Oslo 2012.
 • ”Klokkeren i Ola-boka. En studie av forholdet mellom folk og elite i Norge omkring 1830”, i Per Halse, Arne Redse, Asbjørn Simonnes og Per Magne Aadnanes (red.) Guds folk og folkets Gud: Festskrift til Birger Løvlie. Tapir akademisk forlag. Trondheim 2011
 • ”En nasjonal og lokal forening. Arendal distriktskommisjon av Selskabet for Norges Vel”, i Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie, nr. 3. 2005.
 • ”Ambivalent patriotism: Jacob Aall and Dano-Norwegian identity before 1814” (sammen med J. Peter Burgess) Nations and Nationalism 10 (4), 2004.
 • ”’… en Forbrydelse mod Nationen’. Tidsskriftet Saga (1816-20), et nasjonalt dannelsesprosjekt som mislyktes,” i Historisk tidsskrift 81 (1), 2002.

Artikler i andre bøker, tidsskrift, fagskrift, skriftserier, årsskrift med mer

 • “A Trans-Atlantic Approach to Teaching and Learning About Norwegian Immigration.” Norwegian American Studies. Vol 38. 2020 (With Kyle Ward)
 • "Historien om 1814 nedenfra". Innledning til den lokalhistoriske 1814-bibliografien [2014].
 • "Jacob Aall og det norske språket", i Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte. Artikler fra "opplysningsseminaret". Jacob Aall-prosjektet, skrift nr. 7. Tvedestrand 2012.
 • 1814 og Grunnloven sett fra regionene. Notat 4/2012. Høgskulen i Volda.
 • Artikler i allkunne.no [2012]. Om Hans Strøm, Marcus Schnabel, Laurents Hallager, Gregers Fougner Lundh, Werner Werenskiold og Haakon Aasvejen.
 • Ove Guldberg - den første dansk-norske spårkpolitikaren? i HISTORIE- populærhistorisk magasin. Nr 3 2011.
 • ”Norsk målreising før 1814?” Språknytt, nr 4. 2010
 • ”Jacob Aalls oppfatning av kultur, elite og folk”, i Den danske forbindelsen. I Jacob Aalls fotspor i København og omegn. (Jacob Aall-prosjektet. Skrift nr 3.) Tvedestrand 2010.
 • ”Jacob Aall - biografiske refleksjoner”, i Jacob Aall, 1814 og alt det andre. (Jacob Aall-prosjektet. Skrift nr 2.) Tvedestrand 2010.
 • ”Fougner Lundh og det norske språket før 1814”, i Mål og makt, nr 3/4 2008.
 • Isaiah Berlin – nyttig i Norge? i Notatserien. Høgskulen i Volda. 10/2007
 • ”Førestellingar om eit norsk språk?”, i Mål og Makt, nr 1 2006.
 • ”7. juni-vedtaket og unionsoppløsningen i 1905”, i Voldaminne. Årsskrift for Volda Sogelag. Volda 2005.
 • "Introduksjon" (sammen med Kari A. Hasle og Harald E. Tafjord), i Lokale røyster i 1905. Unionsoppløysinga i aviser på Nord-Vestlandet. Høgskulen i Volda 2005
 • ”Borger, patriot og opposisjonell – eller hvorfor studere Jacob Aall?” i Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene, nr 1 2003.
 • ”Avhandling på avveier. Jacob Aalls Betænkning over Fædrelandets Stilling fra 1814”,i HISTORIE. Populærhistorisk magasin nr. 2. Bergen 2001.
 • ”Et norsk program. Fedrelandslagets landsmøte i 1933”, i HISTORIE. Populærhistorisk magasin nr. 3. Bergen 1995.

Avisartikler, bokmeldinger

 • Bokmelding: "Rasmus Glenthøj: Skilsmissen. dansk og norsk identitet før og efter 1814". I Historisk tidsskrift 03/2014.
 • "Ivar Asen og teorien om to kulturar". Kronikk i Norsk Tidend nr. 1 2013.
 • ”Linjer i norsk språkhistorie”, kronikk/artikkel i Norsk Tidend nr 3 2010.
 • Bokmelding: Unorsk og norsk. Knud Knudsen. En beretning om bokmålets far/Egil Børre JohnsenHistorisk Tidsskrift nr 1, 2007.
 • Bokmelding: Frikirkelighet, lavkirkelighet og arbeiderbevegelse i det moderne Norge (1880-1920)/ Ingunn Folkestad Breistein og Dag Nygård, i Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie, nr 2 2006.
 • ”Aviser på Nord-Vestlandet i 1905”, kronikk i Sunnmørsposten 19/12-2005
 • ”En glemt minoritet i Israel”, kronikk i Adressavisen 3/10-2005.
 • ”Nasjonsbygger på Nes”, kronikk i Agderposten, 13/6-2003
 • ”Et spennende valg for Israel”, kronikk i Agderposten 28/1-2003.
 • Bokmelding: Bygdebok for Kvam herad. B. 2: Liv og lagnad på 1800-talet/ Nils Kolle, i Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie, nr 4 2001.
 • "Et stykke nasjonal lokalhistorie", i Agderposten 27/3-2001.
 • ”Blindern Studenterhjem 75 år”. Kronikk i Dagbladet 30/7-2000.

Registeringer i Cristin