Politisk kultur

Illustrasjonsfoto politisk kultur

«I Norge skryter man av at statsministeren er et helt vanlig menneske», sa en fransk ambassadør i Norge i forbindelse med sin fratredelse. «I Frankrike ville det vært en fornærmelse».


 Til tross for at Frankrike er en republikk og Norge er et monarki, står politiske likhetsidealer antagelig sterkere i Norge.

I studiet av politisk kultur interesserer man seg for holdninger, normer og praksiser som er relevante for det politiske spillet og for politisk legitimitet og styring, gjerne med vekt på den historiske dimensjonen.    

Vi legger til grunn en vid definisjon av begrepet politisk kultur. Menneskesyn, samfunnssyn, synet på representasjon og på rettslige og religiøse normer, valgordninger, ytringsfrihet i praksis, lojalitet til styresmaktene, omgangsformer og politisk retorikk, journalistikk og satire.

Men det vil og være relevant å legge vekt på hvordan de institusjonelle, organisatoriske og materielle rammevilkårene er med på å forme den politiske kulturen, samtidig som de selv er en del av denne. Seremoniell, prosesjoner, klesdrakt og arkitektur er eksempler på materielle dimensjoner ved den politiske kulturen.

Relevant forskning kan også rette seg mot skjæringspunktet mellom politisk kultur og kulturpolitikk. Herunder kan man spesielt nevne forholdet mellom språk og identitet, som er nært knyttet til innretningen på den politiske kulturen i mange land, ikke minst i Norge på 1800-talet.

Forskningsdisipliner

Følgende fag er representert i forskningsgruppa: Historie, idéhistorie, religionshistorie, filosofi, litteratur, musikk og statsvitenskap.

Publikasjoner

Forskergruppens publikasjoner i Cristin.

Samarbeidspartnere og nettverk

 • Professor Paola da Cuzzani, Universitetet i Bergen
 • Forsvarsdepartementet
 • Jürg Glauser, Universität Zürich
 • Ruth Hemstad, Nasjonalbiblioteket, leder for nettverket «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815‒1884»
 • København universitet
 • Midgard Historiske senter
 • Nettverket «Communities in Northern Europe in the Middle Ages»
 • Nettverket «Power, space and network in Eastern Sweden»
 • Nationalmuseet i Danmark
 • Stockholms universitet
 • Université de Nantes
 • Université de Toulouse II, Le Mirail
 • Universitetet i Gøteborg
 • Universitetet i Oslo
 • University of Nottingham
 • Aarhus Universitet

Pågående forskningsprosjekter

 1. Diaspora and Memory in the Viking Age
 2. Dronningrollen i eldre norsk historie
 3. Cultural Brokers in the Middle Ages
 4. Anglo-Saxon influence on early Norwegian urban legislation and political institutions
 5. Kongemakt, borgerskap og byfellesskap i de norske middelalderbyene
 6. Den norske odelsretten fra middelalderen til våre dager i komparativt lys
 7. Den satiriske tradisjon i Norden og Frankrike på 1800-tallet
 8. Forholdet mellom kirken og arbeiderbevegelsen i Norge etter 1940
 9. Der solen aldri går ned. Det britiske imperiet, 1497-2016
 10.  How Danish became Norwegian - The history of Bokmål 1814-1907
 11. Begrepet politisk kultur. Historie og teori.
 12. De to blekkhus og de tall-løse beger. Baksiden av den norske embetsmannskulturen på 1800-tallet

 

Se forskergruppens kanal på YouTube: "Politisk kultur".

Ledere av forskningsgruppen

Medlemmer i forskningsgruppen