Karl Christian Alvestad

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Notodden (S-437C)

Ansvarsområder

Faglærer for Samfunnsfag på MGLU 1-7, 5-10 og PPU.

Kompetanse

Interesseområder:

 • Historie
  • Spesielt eldre Norsk og Europeisk historie
 • Medievalisme
 • Nasjonalisme
 • Historie- og Samfunnsfags-didaktikk
 • Historiebruk
 • Historiebevisthet
 • Skolehistorie
 • Kjønnsperspektiver i fortiden
  • inkludert LHBT historie

Undervisningsområder:

 • Samfunnsfag for MGLU 1-7 og 5-10
 • Fagdidaktikk i samfunnsfag for  PPU

CV

Forskergrupper:

Politisk kultur

Læremiddelhistorie og -analyse

Samfunnsfagdidaktikk

Kulturarv i bruk

 

Utdanning:

 • PhD (Historie) University of Winchester, Storbritannia (2016)
 • MA (Historiske Studier) University of Winchester, Storbritannia (2012)
 • BA (Historie) University of Winchester, Storbritannia (2011)

Publikasjoner

Bøker

Publiserte:

North, Janice; Alvestad, Karl Christian; Woodacre, Elena., Premodern Rulers and Postmodern Viewers Gender, Sex, and Power in Popular Culture. Palgrave Macmillan 2018 (ISBN 9783319687704) 351 sider.

Alvestad, Karl Christian; Houghton, Robert., The Middle Ages in Modern Culture: History and Authenticity in Contemporary Medievalism. Bloomsbury 2021.

Under forberedelse:

 

Kapitler og Artikler:

Alvestad, Karl Christian.
The 'Accurate' Deeds of Our Father: The 'Authentic' Narrative of Early Norway. I: The Middle Ages in Modern Culture: History and Authenticity in Contemporary Medievalism. Bloomsbury Academic 2021 ISBN 9781788314787. Tilgjengelig OpenAccess: https://www.bloomsburycollections.com/book/the-middle-ages-in-modern-culture-history-and-authenticity-in-contemporary-medievalism/

Alvestad, Karl Christian.
Here be Vikings: Ethno-National Narratives in Late Nineteenth Century Norwegian Textbooks. I: Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-44954-1. s. 159-173.

Alvestad, Karl Christian.
Swithun in the North: A Winchester Saint in Norway. I: Early Medieval Winchester: Communities, Authority and Power in an Urban Space, c.800-c.1200. Oxbow Books 2021 ISBN 9781789256239. s. 257-274.

Alvestad, Karl Christian.
A Kingdom for my Bed: Marriage, Sexuality, and Power in Harald Fairhair’s Conquest of Norway. Royal Studies Journal 2019 ;Volum 6.(2) s. 48-60.

Alvestad, Karl Christian.
Middelalders helter og Norsk nasjonalisme før andre verdenskrig. Slagmark 2019 ;Volum 79.(1) s. 77-95.

Alvestad, Karl Christian.
Olav Haraldssons bilde i den moderne verden Gustav Vigeland's image of St Olaf. I: Gustav Vigeland + Nidarosdomen To nasjonale ikoner / Two National Icons. Museumsforlaget AS 2019 ISBN 9788283050745. s. 100-128.

Alvestad, Karl Christian. 'Dynasty or Family? Tenth and Eleventy Century Norwegian Royal Women and Their Dynastic Loyalties.' I: Royal Women and Dynastic Loyalty. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 9783319758763. s. 87-97.

Alvestad, Karl Christian., 'Seeing Him for What He Was: Reimagining King Olaf II Haraldsson in Post-War Popular Culture.' I: Premodern Rulers and Postmodern Viewers Gender, Sex, and Power in Popular Culture. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 9783319687704. s. 283-301.

Alvestad, Karl Christian., 'Den Nasjonal Olav: Bruk og misbruk av helgenkongens bilde mellom 1920-1945.' I: Helgenkongen. St. Olav i kunsten. Museumsforlaget AS 2016 ISBN 9788283050318. s. 191-214.

Alvestad, Karl Christian. 'Neither Dane, nor Swede, and Definitely not Finn: Transmission of Narratives of Otherness in 19th- and early 20th-century Norwegian Historiography.' Revue d'histoire Nordique 2016 ;Volum 23.(2) s. 105-120.

 

Avhandlinger:

Alvestad, Karl Christian. Doktoravhandling: Kings, Heroes and Ships: The Use of Historical Characters in 19th- and 20th-Century Perceptions of the Early Medieval Scandinavian Past. Winchester, UK: University of Winchester 2016. 238 sider.