Forskergruppe i samfunnsfagdidaktikk (SAMD)

Temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Samtidig skal vi utdanne kommende lærere med relevante ferdigheter for et samfunn i rivende utvikling.


Kunnskapsdepartmentets strategi for lærerutdanningene løfter frem praksisrelevans og forskningsforankring som særlig viktig for fremtidens lærerutdanninger. Samtidig varsler forarbeidene til ny læreplan i skolen om at temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Det er dermed et stort behov for mer målrettet forskning som tydeliggjør samfunnsfagets bidrag i skole og lærerutdanning, og som er praksisnært, oppdatert og relevant for studentene.

Forskergruppen i samfunnsfagdidaktikk har til hensikt å konsolidere eksisterende kompetanse og interesser slik at vi kan bygge et sterkere miljø og utvikle felles FoU-prosjekter. Spesielt er vi opptatt av forskning på og utvikling av didaktikk rettet mot de nye kjerneelementene i læreplan for samfunnsfag: Undring og forskning; Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger; Demokrati og medborgerskap; Bærekraftig utvikling; Identitetsutvikling og fellesskap.

Samfunnsfagdidaktikk er i ferd med å gå fra et mangelfullt forskningsfelt til å være et gryende felt i rask i utvikling, og i denne utviklingen skal USN posisjonere seg i front. Faglig relevante didaktiske virkemidler utvikles og utprøves gjennom forskning og utviklingsprosjekter.

Vi er engasjert i Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene.

Twitter:

Følg oss på Twitter

Nyheter:

Besøk på DDVInternasjonalisering og profesjonsfaglig digital kompetanse er tverrfaglige temaer i grunnskolelærerutdanningen generelt og i samfunnsfag spesielt. 21.-22. oktober 2019 var en tverrfaglig gruppe, inkludert noen fra SAMD, på Didaktisk digitalt verksted ved Universitetet i Stavanger. På fire minutter kan du høre våre refleksjoner i denne podcasten.

7.-8. november 2019: "From a Democratic Classroom to a Global Society", Konferanse med Professor Joel Westheimer (University of Ottawa). Målgruppen for konferansen er GLU- og PPU-studenter ved USN, lærerutdannere og lærere som er interesserte i demokrati og medborgerskap, et tverrfaglig tema i Fagfornyelsen - LK20. Detaljert program er tilgjengelig her. Følg også konferanse på Facebook.

Medlemmer:

Karl Christian Alvestad

Heidi Biseth (leder)

Stig Bjørshol

Eirik Brazier

Ingrid R. Christensen

Anders Davidsen 

Kristin Gregers Eriksen (stipendiat)

Erik A. Fjeldstad (masterstudent)

Karianne Helland

Jocelyne von Hof

Line Løbben Jenssen (stipendiat)

Audhild Lindheim Kennedy (stipendiat)

Walter R. Lehmann

Kari Hærnes Nordberg

Trude Petterson

Magnus Sandberg (NTNU) (stipendiat)

Marta Stachurska-Kounta

Rønnaug Sørensen

Åsmund Aamaas

Assosierte medlemmer:

Liv Gardsjord Lofthus (stipendiat)

Tuva Skjelbred Nodeland