Forskergruppe i samfunnsfagdidaktikk (SAMD)

Temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Samtidig skal vi utdanne kommende lærere med relevante ferdigheter for et samfunn i rivende utvikling.


Kunnskapsdepartmentets strategi for lærerutdanningene løfter frem praksisrelevans og forskningsforankring som særlig viktig for fremtidens lærerutdanninger. Samtidig varsler forarbeidene til ny læreplan i skolen om at temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Det er dermed et stort behov for mer målrettet forskning som tydeliggjør samfunnsfagets bidrag i skole og lærerutdanning, og som er praksisnært, oppdatert og relevant for studentene.

Forskergruppen i samfunnsfagdidaktikk har til hensikt å konsolidere eksisterende kompetanse og interesser slik at vi kan bygge et sterkere miljø og utvikle felles FoU-prosjekter. Spesielt er vi opptatt av forskning på og utvikling av didaktikk rettet mot de nye kjerneelementene i læreplan for samfunnsfag: Undring og forskning; Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger; Demokrati og medborgerskap; Bærekraftig utvikling; Identitetsutvikling og fellesskap.

Samfunnsfagdidaktikk er i ferd med å gå fra et mangelfullt forskningsfelt til å være et gryende felt i rask i utvikling, og i denne utviklingen skal USN posisjonere seg i front. Faglig relevante didaktiske virkemidler utvikles og utprøves gjennom forskning og utviklingsprosjekter.

Vi er engasjert i Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene.

Twitter:

Følg oss på Twitter

Nyheter:

"Danning for demokrati i lærerutdanning" - Følg oppstartsseSolveig Magerøyminar for stipendiat Solveig Magerøy fredag 5. februar kl. 10.00-11.30Zoom her. Magerøy er stipendiat i NFR-prosjektet BRIDGES som er ett av prosjektene i forskergruppa SAMD.

 

Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn Ingrid R. Christensen og Ådne Valen-Sendstad har redigert   boka Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. Den kan du kjøpe   i papirversjon eller laste ned gratis i digital versjon her. De er også med i   podcasten Akademisk kvarter hvor de snakker om boka. Den kan du høre   her. Gratulerer til Ingrid og Ådne - og alle medforfattere i boka!

Medlemmer:

Karl Christian Alvestad (leder)

Heidi Biseth 

Stig Bjørshol

Eirik Brazier

Ingrid R. Christensen

Anders Davidsen 

Kristin Gregers Eriksen

Karianne Helland (stipendiat)

Line Løbben Jenssen

Audhild Lindheim Kennedy (stipendiat)

Walter R. Lehmann

Solveig Magerøy (stipendiat)

Kari Hærnes Nordberg

Trude Petterson

Anne Irene Risøy

Hege Roll-Hansen

Kristine H. Rubilar (stipendiat)

Magnus Sandberg (NTNU) (stipendiat)

Rønnaug Sørensen

Åsmund Aamaas

Assosierte medlemmer:

Tuva Skjelbred Nodeland (stipendiat, Uppsala universitet)