Forskergruppe i samfunnsfagdidaktikk (SAMD)

Temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Samtidig skal vi utdanne kommende lærere med relevante ferdigheter for et samfunn i rivende utvikling.


Kunnskapsdepartementets strategi for lærerutdanningene løfter frem praksisrelevans og forskningsforankring som særlig viktig for fremtidens lærerutdanninger. Samtidig varsler forarbeidene til ny læreplan i skolen om at temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Det er dermed et stort behov for mer målrettet forskning som tydeliggjør samfunnsfagets bidrag i skole og lærerutdanning, og som er praksisnært, oppdatert og relevant for studentene.

Forskergruppen i samfunnsfagdidaktikk har til hensikt å konsolidere eksisterende kompetanse og interesser slik at vi kan bygge et sterkere miljø og utvikle felles FoU-prosjekter. Spesielt er vi opptatt av forskning på og utvikling av didaktikk rettet mot de nye kjerneelementene i læreplan for samfunnsfag: Undring og forskning; Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger; Demokrati og medborgerskap; Bærekraftig utvikling; Identitetsutvikling og fellesskap.

Samfunnsfagdidaktikk er i ferd med å gå fra et mangelfullt forskningsfelt til å være et gryende felt i rask i utvikling, og i denne utviklingen skal USN posisjonere seg i front. Faglig relevante didaktiske virkemidler utvikles og utprøves gjennom forskning og utviklingsprosjekter.

Vi er engasjert i Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene.

PubliseringerRelevante publiseringer fra forskergruppas medlemmer - CRISTIN

 

Prosjekter SAMD er engasjert i:

SPICA - A Nordic network for teacher educators and students (ledes av USN)

BRIDGES - Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling (ledes av USN/SAMD)

ERASMUS+ Media Civic Engagers (ledes av USN/SAMD)

Prosjektet EvaFag – 2025 (ledes av USN, tverrfaglig og inkluderer SAMD-medlemmer). Prosjektet skal undersøke den konkrete, praktiske implementeringen av Kunnskapsløftet 2020 i skolen, i klasserommet og i enkeltfag i barnetrinnet, og se på hvilke følger disse endringene får.

Twitter:

Følg oss på Twitter

Nyheter:

Magnus Sandberg har publisert i tidsskriftet E-Learning and Digital Media: "Being Peer Gynt: How students collaboratively make meaning of a digital game about a literature classic". Gratulerer!

Kristin Gregers Eriksen skal ha sin prøveforelesning og disputas 28. mai. Hun forsvarer sin avhandling "“We usually don’t talk that way about Europe...”- Interrupting the coloniality of Norwegian citizenship education". Mer informasjon om disputasen finner du her.

Picture of the book "Northern Lights on Civic and Citizenship Education"Noen av SAMDs medlemmer har bidratt til boka "Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS". Boka ser nærmere på hvilke faktorer som påvirker ungdommers demokratiske beredskap og vilje til å delta i samfunnet som engasjerte medborgere. Eksisterer det en nordisk modell for demokratiundervisning? Hva er forskjellen på å undervise i demokrati og lære medborgerskap? Hvilken rolle kan skolen ha i å bygge et demokrati for en bærekraftig fremtid? 

Medlemmer:

Karl Christian Alvestad (leder)

Heidi Biseth 

Stig Bjørshol

Eirik Brazier

Ingrid R. Christensen

Anders Davidsen 

Kristin Gregers Eriksen

Mina Boldermo Eriksen

Karianne Helland (stipendiat)

Line Løbben Jenssen

Audhild Lindheim Kennedy (stipendiat)

Walter R. Lehmann

Solveig Magerøy (stipendiat)

Kari Hærnes Nordberg

Trude Petterson

Anne Irene Risøy

Hege Roll-Hansen

Kristine H. Rubilar (stipendiat)

Magnus Sandberg (NTNU) (stipendiat)

Rønnaug Sørensen

Åsmund Aamaas

Assosierte medlemmer:

Tuva Skjelbred Nodeland (stipendiat, Uppsala universitet)