Tuva Skjelbred Nodeland

(i permisjon)

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5308)

Ansvarsområder

Kompetanse

Interesseområder: 

  • Kolonihistorie og avkolonisering 
  • Historieforståelse og minnepolitikk
  • Nasjonalisme, patriotisme og nasjonal identitet som historisk fenomen
  • Utdanningshistorie
  • Internasjonal politikk
  • Multicultural education

Undervisningsområder: 

  • Samfunnsfag i lærerutdanningene
  • Samfunnsfagsdidaktikk

Forskergrupper og nettverk: 

CV

Utdanning: 

2017: Høgskolepedagogikk (Høgskolen i Sørøst-Norge)

2013: MA Modern History (King's College London)

2011: BA i internasjonale studier (Universitetet i Oslo og Université Paris-Sorbonne)

2008: Studier i fransk og kunsthistorie (Gateway College Paris)

2007: Mellomfag i engelsk (Høgskolen i Vestfold og Universitetet i York)

Publikasjoner

2018:

Aamaas, Å. & Nodeland, T.S. (2018). Local and global challenges in a Nordic context: working  with teacher students in the Spica network. Research in Action, 4, p. 59-65. Available for downloading. 

Burner, T., Nodeland, T. S. & Aamaas, Å. (2018). Critical perspectives on perceptions and practices of diversity in education. Nordic Journal of Comparative and International Education, 2(1). http://doi.org/10.7577/njcie.2188  

Lauritzen, S.M. & Nodeland, T.S. (2018) “What is the problem represented to be?” Two decades of research on Roma and education in Europe. Educational Research Reviewhttps://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.04.002

2017:

Lauritzen, S. M. & Nodeland, T.S. (2017). What happened and why? Considering the role of truth and memory in peace education curricula. Journal of Curriculum Studies,  49:4, p. 437-455. http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2016.1278041