Evaluering av Fagfornyelsen: praksisendringer i fag og i klasserom – EvaFag-2025

Evalueringsprosjektet «EvaFag-2025» skal undersøke den konkrete praktiske implementeringen av fagfornyelsen i skole, fag og klasserom i barnetrinnet.

Prosjektets utgangspunkt er at det som skjer i skolen, i klasserommet og i de enkelte fag kan underbygge eller motarbeide fagfornyelsens intensjoner. Konkret, og med utgangspunkt i det som skjer i enkeltfag/klasserommet og i skolen, ser prosjektet på følgende praksisendringer og fag: 

  • Mer utforskende kompetanse og læring i samfunnsfag, matematikk og engelsk
  • Praktisk dreining i musikk
  • Styrket digital kompetanse i samfunnsfag og matematikk

Disse praksisendringene peker mot den fjerde tversgående praksisendringen knyttet til kunnskap om livsmestring og psykisk helse. 

Prosjektet startes opp i 2021 og avsluttes innen utgangen av 2025. Framdriftsplan for prosjektet er angitt i de ulike arbeidspakkene.

keyboard_backspace Les mer om prosjektet

 

Publikasjoner

Rapporter
  • EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen. Realiseringer av læreplanen i spesifikke fag. Arbeidspakke 1, Delrapport 1.
  • EvaFag 2025: Evaluering av fagfornyelsen. Fra plan til praksis – lærerutdanningsinstitusjonenes arbeid med fagfornyelsen. Arbeidspakke 3, Delrapport 1.
  • EvaFag 2025: Evaluering av fagfornyelsen. «Det er jo ikke sånn at vi skal finne opp kruttet når ting virker» Kontinuitet og endring i fag og klasserom som følge av implementering av fagfornyelsen. Første samlerapport.
Formidling
  • Salvesen, Geir (2022). Innføring av Fagfornyelsen - fra evaluering EVAFAG-25. Presentasjon på konferanse for Direktorat for høyere utdanning og kompetanse, 10.11.2022.
  • Salvesen, Geir (2022). Fra plan til praksis - en undersøkelse av lærerutdanningsinstitusjonenes bidrag til implementering av fagfornyelsen. Presentasjon på Lærerutdanningskonferansen 2022. Universitets og høgskolerådet - Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanning, 28.04.2022.
  • Burner, Tony (2022). Prosjektet Evaluering av Fagfornyelsen. Presentasjon på Programmøte for vitenskapelig ansatte GLU 2022, 08.09.2022.
  • Kacerja, S (2022). Fagfornyelsen - Realiseringer av læreplanen i spesifikke fag EvaFag 2025. Presentasjon på KD Seminar for referansegruppen for fagfornyelsen og kvalitetsutvikling, 24.11.2022.

 

Arbeidspakker

Evalueringsoppdraget er delt i flere selvstendige, men sammenkoblede arbeidspakker:

En longitudinell studie av fagfornyelsen i praksis på fire utvalgte skoler.

En bred spørreskjemaundersøkelse til lærere og skoleledere.

Fra plan til praksis – en undersøkelse av lærerutdanningsinstitusjonens bidrag til implementering av fagfornyelsen.

Koordinering, samlet analyse og publiseringsstrategi.