Evalueringsprosjektet «EvaFag-2025» skal undersøke den konkrete praktiske implementeringen av fagfornyelsen i skole, fag og klasserom i barnetrinnet.

Prosjektets utgangspunkt er at det som skjer i skolen, i klasserommet og i de enkelte fag kan underbygge eller motarbeide fagfornyelsens intensjoner. Konkret, og med utgangspunkt i det som skjer i enkeltfag/klasserommet og i skolen, ser prosjektet på følgende praksisendringer og fag: 

  • Mer utforskende kompetanse og læring i samfunnsfag, matematikk og engelsk
  • Praktisk dreining i musikk
  • Styrket digital kompetanse i samfunnsfag og matematikk

Disse praksisendringene peker mot den fjerde tversgående praksisendringen knyttet til kunnskap om livsmestring og psykisk helse. 

Prosjektet startes opp i 2021 og avsluttes innen utgangen av 2025. Framdriftsplan for prosjektet er angitt i de ulike arbeidspakkene.

keyboard_backspace Les mer om prosjektet

Arbeidspakker

Evalueringsoppdraget er delt i flere selvstendige, men sammenkoblede arbeidspakker:

En longitudinell studie av fagfornyelsen i praksis på fire utvalgte skoler.

En bred spørreskjemaundersøkelse til lærere og skoleledere.

Fra plan til praksis – en undersøkelse av lærerutdanningsinstitusjonens bidrag til implementering av fagfornyelsen.

Koordinering, samlet analyse og publiseringsstrategi.