Suela Kacerja

Suela Kacerja

Førsteamanuensis/instituttnestleder
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Drammen ()
Jeg har lang erfaring med lærerutdanning i matematikk fra Norge og Albania, og er aktiv forsker i matematikkdidaktikk. I forskningen er jeg spesielt interessert i kritisk matematikkdidaktikk, samfunnsaktuelle problemstillinger i matematikk (fra felt som helse, miljø osv.), matematikk i ulike kontekster, matematisk modellering og utforsking, og implementering av læreplan.

Ansvarsområder

 • Emneansvarlig for masteremne i matematikkdidaktikk (MG2MA6, GLU 5-10)
 • Undervisning i masteremne i matematikkdidaktikk (MG1MA6, GLU 1-7)
 • Undervisning i master i begynneropplæring
 • Veileder for masterstudenter i arbeid med masteroppgave i matematikkdidaktikk og sensor
 • Leder for forskningsgruppe i matematikkdidaktikk sammen med Yasmine Abtahi
 • Leder for utforsk prosjektet "Mathematical toolkit design North-South" (samarbeid mellom USN, HVL og UWC)

Kompetanse

 • PhD i matematikkdidaktikk ved UiA
 • Lang erfaring med veiledning og sensur av masteroppgaver i matematikkdidaktikk
 • Lang erfaring med undervisning i matematikkdidaktikk på lærerutdanning i alle nivå (syklus I, syklus II i master, og PhD nivå; KfK kurs for lærere)
 • Erfaring med ledelse av forskningsgrupper (Lived Democracy ved HVL og forskningsgruppe i matematikkdidaktikk USN)
 • Erfaring med søknadsskriving og henting av eksterne midler
 • Kompetanse i prosjektledelse (formell kompetanse fra kurs, og erfaring med flere prosjekter)
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og prosjekter (utforsk prosjekter HkDir; Erasmus + utveksling)
 • Bidratt som forsker ved flere store ekstern finansierte prosjekter (Argument ; LATACME; Indices as mathematical models-international ; EvaFag2025; Indices in society)

CV

Publikasjoner i Cristin