Evaluering av Fagfornyelsen: praksisendringer i fag og i klasserom – EvaFag-2025

Evalueringsprosjektet «EvaFag-2025» skal undersøke den konkrete praktiske implementeringen av fagfornyelsen i skole, fag og klasserom i barnetrinnet.

Prosjektets utgangspunkt er at det som skjer i skolen, i klasserommet og i de enkelte fag kan underbygge eller motarbeide fagfornyelsens intensjoner. Konkret, og med utgangspunkt i det som skjer i enkeltfag/klasserommet og i skolen, ser prosjektet på følgende praksisendringer og fag: 

 • mer utforskende kompetanse og læring i samfunnsfag, matematikk og engelsk
 • praktisk dreining i musikk
 • styrket digital kompetanse i samfunnsfag og matematikk

Disse praksisendringene peker mot den fjerde tversgående praksisendringen knyttet til kunnskap om livsmestring og psykisk helse. 

Prosjektet startet opp i 2021 og avsluttes innen utgangen av 2025. Framdriftsplan for prosjektet er angitt i de ulike arbeidspakkene. Den forskningsbaserte evalueringen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

keyboard_backspace Les mer om prosjektet

Publikasjoner

Rapporter
 • EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen. Realiseringer av læreplanen i spesifikke fag. Arbeidspakke 1, Delrapport 1
 • EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen. Suksess, muligheter, spenninger og hindringer i implementering av LK20 i fire fag. Arbeidspakke 1, Delrapport 2
 • EvaFag: Evaluering av Fagfornyelsen. Mellom frihet og struktur - evaluering av fagfornyelsen i grunnskolen. Arbeidspakke 2, Delrapport 1.
 • EvaFag 2025: Evaluering av fagfornyelsen. Fra plan til praksis – lærerutdanningsinstitusjonenes arbeid med fagfornyelsen. Arbeidspakke 3, Delrapport 1
 • EvaFag 2025: Evaluering av fagfornyelsen. «Det er jo ikke sånn at vi skal finne opp kruttet når ting virker» Kontinuitet og endring i fag og klasserom som følge av implementering av fagfornyelsen. Første samlerapport
Formidling
 • Møller, G. (2023): Evaluering av fagfornyelsen – mellom frihet og struktur. Foredrag ansatte i skolen i Vestfold og Telemark (i regi av Statsforvalter).
 • Schipor, D (2023): Success, opportunities, tensions, and obstacles in the implementation of LK20 in the English subject - Presentation of findings from the second EvaFag report. Engelsk faggruppeseminar. 13.09.2023.
 • Burner, T. (2023): Primary school EFL teachers implementing an ambitious 21st century skills curriculum. 20th biennial EARLI conference, Thessaloniki, 24.08.2023.
 • Burner, T (2023): Evaluering av fagfornyelsen, delrapport 2. Programmøte vitenskapelig ansatte GLU 1.-7., USN, 08.08.2023.
 • Schipor, D (2023): EvaFag-2025: Implementing the curriculum reform. English section seminar, 12.04.2023.
 • Kacerja, S (2022): Fagfornyelsen - Realiseringer av læreplanen i spesifikke fag EvaFag 2025. Presentasjon på KD Seminar for referansegruppen for fagfornyelsen og kvalitetsutvikling, 24.11.2022.
 • Salvesen, Geir (2022): Innføring av Fagfornyelsen - fra evaluering EVAFAG-25. Presentasjon på konferanse for Direktorat for høyere utdanning og kompetanse, 10.11.2022.
 • Burner, Tony (2022): Prosjektet Evaluering av Fagfornyelsen. Presentasjon på Programmøte for vitenskapelig ansatte GLU 2022, 08.09.2022.
 • Salvesen, Geir (2022): Fra plan til praksis - en undersøkelse av lærerutdanningsinstitusjonenes bidrag til implementering av fagfornyelsen. Presentasjon på Lærerutdanningskonferansen 2022. Universitets og høgskolerådet - Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanning, 28.04.2022.

 

Prosjektleder

Kontaktperson

Publikasjoner

Formidling av rapporter

 

Opptak av nettseminar

Medlemmer