Geir Sigvard Salvesen

Dosent Emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Vestfold
Dosent i musikk. Utøvende musiker og pedagog innenfor et bredt musikkfelt. Hovedområdet rettet mot lærerutdanning, læreplan og læreplanforståelse. Kompetanse innen strategisk ledelse og organisasjonsutvikling.

Ansvarsområder

Kompetanseområder:

Læreplan og læreplanforståelse.

Musikkdidaktikk - praksisnær læring og læring på tvers.

Strategisk og faglig organisasjonsutvikling.

 

Medarbeider og leder i forskningsprosjektet EVAFAG-25 som evaluerer innføringen av den nye læreplanen: Kunnskapsløftet 20, også kalt fagfornyelsen.

Underviser:

Praktisk pedagogiske utdanning.

 

Kompetanse

Utdanning:

UH-pedagogikk (2020), Universitetet i Sørøst-Norge

Førstelektor musikk (2003), Høgskolen i Vestfold

Hovedfag musikkvitenskap (1984), Universitetet i Oslo

3 –årig allmenlærer (1979), Hamar Lærerhøgskole 

 

Yrkes – og undervisningserfaring:

Førstelektor i musikk, Universitetet i Sørøst-Norge

Instituttleder for estetiske fag, Universitetet i Sørøst-Norge

Dekan - Fakultet for humaniora og  utdanningsvitenskap, Høgskolen i Vestfold

Pro-rektor - Høgskolen i Vestfold

Rektor v/Greveskogen  og  Melsom videregående skole, Vestfold fylkeskommune

Konsertsjef for barn og unge, Rikskonsertene Oslo

Lektor, Tønsberg gymnas, Vestfold fylkeskommune

Lærer i grunnskolen Ruseløkka skole, Slattum skole

CV

Jeg har elleve års erfaring som lærer i skoleverket. Først fire år i grunnskolen og deretter syv år som musikklærer på videregående skole. Jeg har og vært rektor ved videregående skole. Jeg har arbeidet som musikkprodusent og tilrettela for musikkproduksjoner i skoleverket, og har vært konsertsjef for barn og unge i Rikskonsertene. Siden 1992 har jeg vært ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og har undervist, forsket og drevet ulike utviklingsprosjekter. Jeg har og i flere perioder vært leder ved USN, både som prorektor, dekan og instituttleder. Fra 2017 har jeg deltatt i utviklingen av ny læreplan for grunnskolen (LK20), kalt Fagfornyelsen og er medarbeider og leder i et evalueringsprosjekt knyttet til innføringen av ny læreplan.

 

Publikasjoner i Cristin