Trude Petterson

Trude Petterson

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold (C2-27)
Universitetslektor med erfaring hovedsakelig fra videregående skole. En stor interesse i mitt arbeid er samfunnsfagdidaktikk, der møtet med samfunnet i bevegelse og skolen er hovedfokuset Er veileder og bidragsyter på Utdanningsdirektorates PfDK MOOC, der gaming og gamification er hovedtema. Jeg arbeider også mot etter- og videreutdanningsdelen ved USN. Her har Fagfornyelsen med fokus på lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse vært hovedfokus. Andre prosjekter har dreid seg om tverrfaglige temaer der samarbeid mellom musikk og samfunnsfag har vært hovedkomponent.

Ansvarsområder

Foreleser i:

 • samfunnsfag på grunnskolelærerutdanningen 
 • ledelse, utvikling og samarbeid på barnehagelærerutdanningen
 • samfunnsfag på barnehagelærerutdanningen
 • PfDK 

 

 • Utvikler og veileder på PfDK MOOC, hovedfelt gaming i samfunnsfag og KRLE
 • Fagfornyelsen 2020
 • Etter og videreutdanning (EVU)

Kompetanse

Arbeidserfaring:

08- 2008

Vestfold fylkeskommune - Lektor med tilleggsutdanning

Norsk, samfunnsfag, medie- og informasjonskunnskap og politikk og menneskerettigheter.

01 - 07- 2017

Vestfold fylkeskommune - fagansvar - leder av samfunnsfag

 

11-2016 - 05- 2017

Veileder for PPU-studenter i samfunnsfagdidaktikk

01-2010 - 06-2010

Høgskolen i Østfold - Høgskolelektor (50%)

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning - samfunnsfag.

 

11-2006 - 12-2008

Tønsberg kommune, Ringshaug ungdomsskole

Lektor med tilleggsutdanning 

 

09-2006 - 08-2007

Tønsberg kommune, Husvik skole

Lektor med tilleggsutdanning 

 

Interessefelt:

 • menneskerettigheter
 • gaming i undervisningen 
 • multikulturell forståelse i barnehage og skole
 • tverrfaglige arbeid mellom forskjellige skolefag
 • Fagfornyelsens tverrgående temaer

Forskergrupper:

 • Forskergruppe i samfunnsfag
 • LÆDIME (læring, læringsdesign og digitale medier)

CV

08-2007 - 06-2008 Høgskolen i Vestfold

Norsk, årsenhet

01-2005 - 06-2007 Universitetet i Oslo

Praktisk pedagogisk utdanning

01-2003 - 12-2005 Universitetet i Oslo

Master, Statsvitenskap 

08-1998 - 06-2000 Høgskolen i Oslo

Interfakultær cand.mag, Kommunalkandidatstudiet

08-1996 - 12-1997 Universitetet i Oslo -

Statsvitenskap grunnfag og mellomfag

Publikasjoner


Grep 58: Dataspill for simulering innenfor temaet folkehelse og livsmestring

Grep 59: Arbeid med identitet og kropp ved hjelp av Lara Croft-effekten.

I: 101 digitale grep - didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse 2.utgave. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034202. s. 261-264