Trude Petterson

Trude Petterson

Universitetslektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold (C2-27)
Universitetslektor med erfaring hovedsakelig fra videregående skole. Samfunnsfagdidaktiker Digitalt fokus på både skole og samfunn Utvikler og veileder på PfDK mooc for 1-10 og vgs Jeg arbeider også mot etter- og videreutdanningsdelen ved USN.

Ansvarsområder

Foreleser i:

 • samfunnsfag på grunnskolelærerutdanningen 
 • samfunnsfag på begynneropplæringen
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
 • Barn og unges digitale livsverden

 

 • Utvikler og veileder på PfDK MOOC
 • Etter og videreutdanning (EVU)

Kompetanse

Arbeidserfaring:

08- 2008

Vestfold fylkeskommune - Lektor med tilleggsutdanning

Norsk, samfunnsfag, medie- og informasjonskunnskap og politikk og menneskerettigheter.

01 - 07- 2017

Vestfold fylkeskommune - fagansvar - leder av samfunnsfag

 

11-2016 - 05- 2017

Veileder for PPU-studenter i samfunnsfagdidaktikk

01-2010 - 06-2010

Høgskolen i Østfold - Høgskolelektor (50%)

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning - samfunnsfag.

 

11-2006 - 12-2008

Tønsberg kommune, Ringshaug ungdomsskole

Lektor med tilleggsutdanning 

 

09-2006 - 08-2007

Tønsberg kommune, Husvik skole

Lektor med tilleggsutdanning 

 

Interessefelt:

 • menneskerettigheter
 • PfDK
 • tverrfaglige arbeid mellom forskjellige skolefag
 • begynneropplæring

Forskergrupper:

 • Forskergruppe i samfunnsfag
 • LÆDIME (læring, læringsdesign og digitale medier)

CV

08-2007 - 06-2008 Høgskolen i Vestfold

Norsk, årsenhet

01-2005 - 06-2007 Universitetet i Oslo

Praktisk pedagogisk utdanning

01-2003 - 12-2005 Universitetet i Oslo

Master, Statsvitenskap 

08-1998 - 06-2000 Høgskolen i Oslo

Interfakultær cand.mag, Kommunalkandidatstudiet

08-1996 - 12-1997 Universitetet i Oslo -

Statsvitenskap grunnfag og mellomfag

Publikasjoner


Grep 58: Dataspill for simulering innenfor temaet folkehelse og livsmestring

Grep 59: Arbeid med identitet og kropp ved hjelp av Lara Croft-effekten.

I: 101 digitale grep - didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse 2.utgave. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034202. s. 261-264