Heidi Biseth

(i permisjon)
Professor Emerita
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen ()
Mine interesseområder er knyttet til demokrati, menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold i utdanningssektoren, nasjonalt og internasjonalt.

Ansvarsområder

 • Prosjektleder av forsknings- og samarbeidsprosjektet BRIDGES (finansiert av Norges forskningsråd)
 • Emneansvar MG1SA5/MG2SA5 - Menneskerettigheter, mangfold og medborgerskap
 • Prosjektleder: Internasjonalisering og profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanning (USN Campus Drammen)
 • Forskningsleder i Norge: The Global Doing Democarcy Research Project - Demokrati i hverdagen
 • Forskningsleder: Lærerstudenters syn på mangfold

Kompetanse

Min ORCID-ID

Interesseområder:

 • Demokrati
 • Medborgerskap
 • Menneskerettigheter
 • Flerkulturalitet/mangfold
 • Komparativ og internasjonal utdanningsvitenskap

Undervisningsområder:

 • "Menneskerettigheter, mangfold og medborgerskap", masteremne i samfunnsfag på grunnskolelærerutdanning
 • International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS), TE-DEC1000 Democratic Citizenship
 • Undervisning knyttet opp mot Fagfornyelsen/nye læreplaner 2020
 • Ph.D.-programmet PEDRES: "Approaching multiple source analysis and the support of NVivo"

Fagområder:
Se nærmere i Cristin

CV

Forskergrupper:

Samfunnsfagdidaktikk

Diversity and Citizenship in Education (DiCE) (tidl. Kompetanse for mangfold)

Utdanning:
Ph.D. i komparativ og internasjonal utdanningsvitenskap

Annet:

President i Nordic Comparative and International Education Society (NOCIES)

Editor-in-Chief, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)

Medlem, Norsk ressursgruppe, International Civic and Citizenship Study (ICCS) 2016 - Norge

Ekstern ekspert for utvikling av et nytt læringssenter for videregående skole elever ved Stortinget, operativt i 2020

Styremedlem i Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor-, og barnehagelærerutdanningene

Chair of the Gail Kelly Award Committee, CIES, 2016-2017

Gjesteprofessor ved Hiroshima University 2016-2017

Member of the International Advisory Board for the UNESCO Chair in Democracy, Global Citizenship and Transformative Education

Mer informasjon er tilgjengelig på min personlige nettside: www.heidibiseth.no