Forskergruppe i samfunnsfagdidaktikk

Temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Samtidig skal vi utdanne kommende lærere med relevante ferdigheter for et samfunn i rivende utvikling.


Kunnskapsdepartementets strategi for lærerutdanningene løfter frem praksisrelevans og forskningsforankring som særlig viktig for fremtidens lærerutdanninger. Samtidig varsler forarbeidene til ny læreplan i skolen om at temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Det er dermed et stort behov for mer målrettet forskning som tydeliggjør samfunnsfagets bidrag i skole og lærerutdanning, og som er praksisnært, oppdatert og relevant for studentene. 

Forskergruppen i samfunnsfagdidaktikk har til hensikt å konsolidere eksisterende kompetanse og interesser slik at vi kan bygge et sterkere miljø og utvikle felles FoU-prosjekter. Spesielt er vi opptatt av forskning på og utvikling av didaktikk rettet mot de nye kjerneelementene i læreplan for samfunnsfag: Undring og utforskning; Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger; Demokrati og medborgerskap; Bærekraftig utvikling; Identitetsutvikling og fellesskap.

Samfunnsfagdidaktikk er i ferd med å gå fra et mangelfullt forskningsfelt til å være et gryende felt i rask utvikling, og i denne utviklingen skal USN posisjonere seg i front. Faglig relevante didaktiske virkemidler utvikles og utprøves gjennom forskning og utviklingsprosjekter. 

Nyheter:

Publisering (nivå 2) av Kristin i sommer: "Teaching about the Other in primary level social studies: The Sami in Norwegian textbooks". Gratulerer!

"Lærerutdanningene fram mot 2025: muligheter og utfordringer for samfunnsfagene" - Nasjonal konferanse for samfunnsfaga 28. og 29. november 2018. Mer info her.

Medlemmer:

Inger Birkeland

Heidi Biseth (leder)

Kjersti Brathagen

Eirik Brazier

Anders Davidsen 

Kristin Gregers Eriksen (nestleder)

Audhild Lindheim Kennedy

Liv Gardsjord Lofthus

Tuva Skjelbred Nodeland

Kari Hærnes Nordberg

Trude Petterson

Janne Solberg

Marta Stachurska-Kounta

Rønnaug Sørensen

Åsmund Aamaas