Audhild Lindheim Kennedy

Timelærer
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Notodden (S-434B)
Jeg har kalt PhD-forskningsprosjektet mitt: Shaping Minds. An Ethnographic Study of Children Learning about Rjukan-Notodden Industrial Heritage. I dette prosjektet undersøker jeg, med utgangspunkt i hvordan og hvorfor man formidler Rjukan-Notodden verdensarv til barn og unge i skolen på Notodden og gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Viktige innfallsvinkler til forskningsarbeidet mitt er kulturarvsteori, anthropology of learning, og governmentality (Foucault). Jeg har fulgt flere undervisningsopplegg om verdensarv i DKS tett, og i analysen ser jeg på disse ut fra et performance perspektiv. Datamateriale er samlet inn gjennom antropologisk feltarbeid i perioden 2018-2022.

Ansvarsområder

Undervisning høst 2018​

 • MG1SA1
 • SAM503 (Samfunnsfag med vekt på Norge og Europa)

Undervisning vår 2019

 • SAM504 (Globale utfordringer)

Undervinsning høst 2019

Undervisning vår 2020 

 • SAM504 (Globale utfordringer) (emneansvar)

Undervisning høst 2020

 • MG1SA1
 • MG2SA1

 

Stipendiatrepresentant

 • ​PhD-utvalget på Kultur (vara 2019-2020, representant 2020-mars 2023)
 • TUS -- tilsettingsutvalget for stipendiater (jan. 2020 -- okt. 2022)
 • Arbeidsgruppe for nytt felles PhD-kurs: Theory of Science and research ethics (vår 2021)
 • Arbeidsgruppen for videreutviklingen av doktorgradsprogrammene ved HIU (vår 2022)
 • Referansegruppen for akkrediteringssøknaden til nytt phd-program ved HIU (vår 2023)

Kompetanse

 • sted
 • kulturarv
 • verdensarv
 • Den kulturelle skolesekken (DKS) og formidling gjennom DKS
 • slektskap, sosiale relasjoner, adopsjon, kinning, forestillinger om skjebnen og kaste i India
 • Regional kompentanse: India, Norge

 

 

CV

Cand. Polit. (hovedfag) i sosialantroplogi, Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo (2007) med oppgaven: Born of my Heart. A study of Unrelated Adoption in Delhi.

Cand. Mag. med sosialantropologi mellomfag og religionshistorie, Universitetet i Oslo (2000), samt at det inngår 20 uspesifiserte vektall i graden fra University of Newcasle, NSW, Australia 1998/1999 (emner i engelsk litteratur og filosofi)

 

​Priser

Hovedfagsoppgaven min fikk Asianettverkets pris for beste master/hovedfagsoppgave i 2007

 

Forskergrupper

Publikasjoner

2023 “Choreographing the  Rjukan–Notodden industrial heritage: Uses of heritage in The Cultural Schoolbag” i Alvestad, Karl C., Nordberg, Kari H. & Roll-Hansen, Hege (red) New Perspectives on Educational Resources: Learning Material Beyond the Traditional Classroom, Routledge, London https://doi.org/10.4324/9781003322696

2023 Co-authors: Johannesen, Steffen F., Strogan, Juliana, Birkeland, Inger, Mikaelsen, Vicky, Kennedy, Audhild L., Haugan, Øystein & Christenson, Kjell (red.) “Management All Inclusive: Accommodating Site Complexity and Pluralities in Local Values in the Rjukan-Notodden Industrial World Heritage Site, Norway” in Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Vol. 13 No. 3, pp. 517-533. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-09-2022-0165

2022. "Om kulturarv og tomatsuppe" kronikk i Klassekampen 15.11.22

2022 "Uses of Heritage as Context" Presentasjon på Åsgårdsstrandseminaret 2022 organisert av forskergruppen SEPP (Studies in Education Policies and Education practice) med tema The meaning of context in the nexus between education policy and education practice 

2022 “Negotiation Heritage – Negotiating Narratives” Konferanseinnlegg i panelet: (Un-) wanted Alternatives? Negotiating Heritage in Postindustrial Environments på 17th EASA Biennial Conference, EASA2022: Transformation, Hope and the Commons, arrangert av School of History, Anthropology, Philosophy and Politics, Queen’s University Belfast

2022 "Shaping Young Minds: The Governing of Heritage at a Distance" Konferanseinnlegg i Network 5: The Curriculum Research Network på Nordic Educational Research Association (NERA), arrangert av University of Iceland

2021 “Å tømme tissepotter og banke ryer. Om pedagogiske ressurser og artefakte” Konferanseinnlegg i arbeidsgruppen Læringsressurser i fortid og samtid: Steder og aktiviteter på Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga, arrangert av OsloMet

2021 "Før-nå-eksistens - Om å høre til i verdensarven Rjukan-Notodden i Historikeren. Medlemsblad for Den Norske Historiske Forening (2)

2020 "Emptying the Night Soil. On Growing up in a World Heritage Site" Presentasjon på Heritage and Growing Up -- Indian and Norwegian Perspectives. Et 2-dagers webinar med USN og Savitribai Phule Pune University

2020 "Før-nå-eksistens: Om å høre til i verdensarven" Konferanseinnlegg i arbeidsgruppen Kulturarv som 'hjem' i familie, museum og kulturindustri på Hjem2020: Nasjonal fagkonferanse for kulturforskning, arrangert av Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion, UiB og Forening for kulturforskning

2020 "The Place of Affect and Emotions: The Narrative of How Notodden became an Industial Town and a Post-industiral World Heritage Site" Konferanseinnlegg i arbeidsgruppen Future Landscapes of Heritage på Association of Critical Heritage Studies (ACHS) 5th biennial conference, arrangert av University College London, UK

2020 "The Gift of the Past: Or Heritage as Future-making Practices that Tie Children to Inescapable Pasts" Konferanseinnlegg i arbeidsgruppen Heritage and Time på Association of Critical Heritage Studies (ACHS) 5th biennial conference, arrangert av University College London, UK

2020 "Emptying the Night Soil: Or How to Cultural Heritage Knowledge for the Future" Konferanseinnlegg på: Heritage Returns Conference 2020, arrangert av The Centre for Critical Heritage Studies og School of Global Studies, som begge hører inn under University of Gothenburg og Museums of World Culture, Gothenburg. Organisert som en Digital Konferanse

2020 "Being Human: Or How to Balanse Research and Friendship in Fieldwork" Konferanseinnlegg på: 4th ECIQ. European Congress of Qualitative Inquiry, arrangert av L-Università ta' Malta og Ku Leuven, Malta  

2019 "Gendered Heritage? The tale of Industrial Heritage in the town of Notodden, Norway" Konferanseinnlegg på: 9th NCCP. Nordic Conference for Cultural Policy Research, arrangert av Bifröst University, Bifröst, Iceland.

2019 "Place-based learning, place narratives and notions of identity and gender in a World Heritage site" Konferanseinnlegg på: 8th Nordic ISCAR. Nordic Conference on Cultural Activity Research, arrangert av Activity Theory Group, Norsk teknisk-naturvitenskapelig universitet, NTNU, Norge.

2019 "Gendered Places, Gendered Learning" Konferanseinlegg på: Geographies of Gender: An Interdisciplinary Conference, arrangert av Centre for Gender Studies, University of Winchester, UK.

2018 "Mellom læring og forskning: Steds narrativer i det pedagogiske formidlingstilbudet om Verdensarven på Rjukan – Notodden" Konferanse arrangert av Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga arrangert av USN, Drammen. Innlegg i arbeidsgruppen, Sted og region som utgangspunkt og mål for undervisning: Muligheter og utfordringer.

2009 “Adopsjonsskildringer fra Delhi” og “Ulykksalige kvinner”. Ønskebarn, vol. 2 (medlemsbladet til interesseorganisasjonen for
ufrvillige barnløse og adoptivforeldre).
Artikkel og intervju i forbindelse med hovedoppgaven min.

2008 “Skjebnefellesskap”. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2008, “Forestillinger om fellesskap”.
Innlegg i arbeidsgruppen Nye religiøse fellesskap.

2007 “Born of my Heart: A Study of the Process of Unrelated Adoption in Delhi”. Hovedfagsoppgave (cand. polit.) i sosialantropologi. Oppgaven ble tildelt Asianettverkets pris for beste hovedfag/masteroppgave i 2007.

2007 “Hemmeligheter i Delhi”, i Jordens folkHemmeligheder (dansk etnografisk tidsskrift), nr.4: årgang 42.  

2007 “Ulykksalige kvinners skjebne. Hvordan skjebneforståelse i en adopsjonskontekst kan skape nye handlingsrom for barnløse i Delhi”. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2007, “Tid, sted, rom”.
Innlegg i arbeidsgruppen Kjønn, makt og handlingsrom.

2006 “Født av skjebnen. En kulturell elaborering av ikke-relatert adopsjon i Delhi”, i Betwixt and Between
(hovedfag og master tidsskrift på sosialantropologi).

2004 “Divine Adopsjon”, i Betwixt and Between
(hovedfag og master tidsskrift på sosialantropologi).

2004 “Nasjonal adopsjon i India – om substans, ‘nurture’ og slektskap”. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2004, “Endring, flyt og forankring”. Innlegg i arbeidsgruppen Former for sosial forankring.