Anne Irene Risøy

Anne Irene Risøy

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5601)
Doktorgrad i historie fra UiO, underviser i hovedsak på GLU 1-7 og 5-10,, særlig interesse for vikingtid og middelalder

Ansvarsområder

GLU 1-7

GLU 5-10

Iteps

Kompetanse

Historie generelt, spesielt:

Vikingtid

Middelalder

Tidlig nytid

Kriminalitet i eldre tid

Kirkehistorie

Politisk historie

Kjønnshistorie

 

Publikasjoner

Monografi:

Monografi:

Riisøy, A. I. Sexuality, Law and Legal practice and the Reformation in

Norway, Brill 2009.

Artikler:

Riisøy, A I. Danish Legal Procedure and a Common Scandinavian Law. I

Viking encounters. Proceedings of the Eighteenth Viking Congress. Red.

Anne Pedersen og Søren M. Sindbæk, Aarhus, Aarhus University Press, 2020.

· Riisøy, A I. Vǫlundr a Gateway into the Legal World of the Vikings,. I

Narrating Law and Laws of Narration in Medieval Scandinavia. Red. R.

Scheel, Berlin/Boston: De Gruyter, 2020.

· Riisøy, A I. Ting og konfliktløsning i vikingtidas Norge. I Collegium

Medievale, 2/2019.

· Riisøy, A I. Conversion, things and Viking Kings. I Aspects of Royal Power

in Medieval Scandinavia. Red. J. Moriawiec og R. Boryslawski. 2018.

· Riisøy, A I. Eddic Poetry: a Gateway to Late Iron Age Ladies of Law. JONA,

Journal of the North Atlantic. 2016.

· Riisøy, A I. Performing Oaths in Eddic Poetry: Viking Age Fact or Medieval

Fiction? JONA, Journal of the North Atlantic. 2016.

· Riisøy, A I. Deviant Burials: Societal Exclusion of Dead Outlaws in Medieval

Norway. I Cultures of Death and Dying in Medieval and Early Modern

Europe. COLLeGIUM. 2015.

· Riisøy, A I. Outlawry: From Western Norway to England. I New Approaches

to Early Law in Scandinavia. Red. S. Brink og L. Collinson, Acta

Scandinavica (AS 3), Brepols, 2014.

· Riisøy, A. I. Sexual Crimes - the protracted High Middle Ages and the

Reformation. I The Protracted Reformation in Northern Norway - Introductory

Studies. Red. L. I. Hansen, R. H. Bergesen og I. Hage. Orkana Akademisk,

2014.

· J. Brendalsmo og A-I. Riisøy: Reida. En diskusjon av dens karakter og

opphav. En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen.

Riksarkivaren skriftserie nr. 41, 2014.2

· Riisøy, A I. Sacred Legal Places in Eddic Poetry: Reflected in Real Life?

JONA, Journal of the North Atlantic, Special Volume 5, Debating the Thing in

the North 1: The Assembly Project, 2013.

· J. V. Sigurðsson og A. I. Riisøy, Norsk historie 800-1536: frak̊rigerske

bønder til lydige undersåt, tSaamrlaget, 2011.

· Riisøy, A I. Outlaw and Unclean in Old Norse Society. I Studies in Early

Medicine 1, Bodies of Knowledge: Cultural Interpretations of Illness and

Medicine in Medieval Europe. Red. S. Crawford og C. Lee. BAR sub-series

(Archaeopress), 2010.

· Riisøy, A. I. Gendering Sexual Crimes in Norway: Changes through

Christianisation or Reformation? I Leidschrift, 25/3, 2010.

· Riisøy, A I. Outlawry and Ecclesiastical Power in Early and High Medieval

Norway. I Law and power in the Middle Ages: proceedings of the fourth

Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2007, red.

P.Andersen, M. Münster-Swends oegnH. Vogt, København, 2008.

· Riisøy, A. I. Adultery in Norway: a medieval or early modern crime?. I “Sacri

canones servandi sunt” Successful Completion of Christianization Processes

by Legal Means in the 13th - 15th centuries. Red. P. Krafl (Opera Instituti

historici Pragae, series C Miscellanea 19), Praha, 2008.

· G. Knutsen og A.I. Riisøy. Trolls and Witches. Arv: Nordic Yearbook of

Folklore 63, 2007.

· Riisøy, A. I. Sakslister - Kristenrettslovgivning i kortform: Oppkomst og

opphør. Rettstekstar i mellomalderen - Idéog praksis, red. J. Ø. Sunde,

Rettshistoriske Studier, Unipub skriftserier, 2006.

· Riisøy, A. I., Kontinuitet i sexkriminalisering før og etter reformasjonen.

Tilsvar til Hilde Sandvik. I Heimen 43, 2006.

· Riisøy, A. I. Kristenrettene og sosialhistorien. Den kirkehistoriske utfordring,

red. S. Imsen. Trondheim, 2005.

· Riisøy, A. I. From Law to List. Bulletin of Medieval Canon Law, New Series,

Vol. 26, 2004-2005.

· Riisøy, A. I. Stat og kirke: rettsutøvelsen i kristenrettssaker mellom

Sættargjerden og reformasjonen. Publikasjoner fra Tingbokprosjektet nr 22,

Oslo, 2004.

· Riisøy, A. I. Komparativt blikk pa ̊‘verdslig’ rett i Eldre Borgartings

kristenrett. Østfold og Viken i yngre jernalder og middelalder, red. J. V.

Sigurðsson og P. G. Norseng. Oslo: Senter for studier i vikingtid og nordisk

middelalder, 2003.

· Riisøy, A. I. What’s on the Case-list? Legal Texts and Felonies Rediscovered.

Scandinavian Journal of History 27, 2002.

· Riisøy, A. I. og Spørck, B. D. Dateringen av nyere Borgartings kristenretter.

Collegium Medievale 12, 1999.