Ole Georg Moseng

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-114)
Ole Georg Moseng har tidligmoderne historie og medisin- og helsehistorie som sine faglige spesialfelt. Han har tidligere utgitt blant annet Ansvaret for undersåttendes helse (2003, første bind i verket om det offentlige helsevesenets historie), doktoravhandlingen Den flyktige pesten (2006) og Framvekst og profesjonalisering (2012, første bind i verket om Norsk Sykepleierforbunds og sykepleiens historie). Moseng kommer fra en stilling som professor i eldre historie ved Universitetet i Nordland, men har vært frittstående oppdragsforsker i 20 år før det.

Ansvarsområder

 • Tidlig moderne historie (ca. 1500-1850)
 • Medisin- og helsehistorie fra middelalder til våre dager

Kompetanse

 • Tidlig moderne tid
 • Medisin- og helsehistorie fra middelalder til våre dager
 • Det offentlige helsevesenets historie
 • Sykepleiens historie
 • Økonomisk og sosial historie
 • Byhistorie
 • Lokalhistorie

CV

 • Professor in early modern history at Department of Business, History and Social Sciences, University College of Southeast Norway (from 2012).

 • Professor II in history at Faculty of Social Sciences, Nord University (from 2012).

–   2011–2012: Professor in history at Faculty of Social Sciences, University of Nordland.

–   1990–2011: Independent researcher, contract research at e.g. The Norwegian Institute of Local history and various departments at University of Oslo.

–   Dr. philos., University of Oslo 2006.

Publikasjoner

Noen publiserte vitenskapelige arbeider:
Bøker

 • Framvekst og profesjonalisering, bind 1 av Norsk Sykepleierforbund gjennom 100 år (1912–2012), Oslo 2012.
 • Kristiansand står og faller med sin havn Kristiansand havns historie, Kristiansand 2009. Medforfatter: Jon Skeie.
 • Norsk historie 1 750-1537, Universitetsforlaget, Oslo 2007 (revidert utgave). Medforfattere: Erik Opsahl, Gunnar I Pettersen og Erling Sandmo.
 • Byen i emning, Porsgrunns historie bind 1, Porsgrunn 2006.
 • Den flyktige pesten Vilkårene for epidemier i Norge i seinmiddelalderen og tidlig nytid,  doktoravhandling Universitetet i Oslo, Acta Humaniora nr. 265, Oslo 2006.
 • Norsk historie 2 1537–1814, Universitetsforlaget, Oslo 2003. Medforfattere: Erik Opsahl, Gunnar I Pettersen og Erling Sandmo.
 • Ansvaret for undersåttenes helse 1603–1850, bind 1 av Det offentlige helsevesen i Norge 1603–2003, Universitetsforlaget, Oslo 2003.
 • Norsk historie 1 750-1537, TANO Aschehoug, Oslo 1999. Medforfattere: Erik Opsahl, Gunnar I Pettersen og Erling Sandmo.
 • Sigden og sagbladet, Eikers historie – Bind II, Øvre og Nedre Eiker kommuner, Hokksund 1994.

Artikler

 • Kristen tro og innflytelsen på profesjonsdannelse – sykepleien, faget og kallet (medforfatter Sigrun Hvalvik), in: Helje Kringlebotn Sødal and Knut Dørum (red.), Mellom gammelt og nytt. Kristendom i Norge på 18-1900-tallet. Bergen 2016

 • Ingen enkle veier til helse Om måter å forstå historisk utvikling av helseforhold på, Arr- idéhistorisk tidsskrift 2–3, 2015
 • Sykepleierne: Profesjonaliseringsstrategier og konstruksjon av et fagfelt, i: Slagstad, Rune og Messel, Jan (red.), Profesjonshistorier, Oslo 2014.
 • Sykepleie: konstruksjonen av et fagfelt som feministisk prosjekt, i: Dørum, Knut (red.), Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet, Bergen 2014.
 • "...vandt til orden og diciplin og kan optræ med autoritet ...": Om handlekraft, omsorg og reiser på havet, i: Ommundsen, Åslaug, Opsahl, Erik og Ugulen, Jo Rune (red.), En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen, Oslo 2014.
 • ”… et meget sundt land …” Noen klassiske teorier om fortidas helseforhold og ernæring, Tidsskrift for kulturforskning 12, 2013: 30–39.
 • ”… Tiggere kommer ind i Byen at gaa om oc Trøgle …” Det etterreformatoriske ansvaret for de som ikke klarte seg selv, Heimen XLVIII, 2011.
 • Fra Sundhetskollegium til Sosialdepartement – sentralmyndighetenes kamp mot kolera, Michael 6, 2009.
 • Den ritualiserte døden – meningen med livet?, i: P2-akademiet XLII, Oslo 2010.
 • Climate, Ecology and Plague: The Second and the Third Pandemic Reconsidered, i: Lars Bisgaard og Leif Søndergaard (red.), Living with the Black Death, Odense 2009.
 • ”En forstaaelsesfuld sykepleierske at arbeide sammen med” – Legen som regissør av sykepleierens rolle, Michael 5, 2008.
 • Den komplekse pesten – revurderinger av en epidemi fra fortiden, Tidsskrift for Den norske legeforening 127, 2007.
 • Skjulte historier og sammenhenger over alt: Om Porsgrunns tidlige historie og lokalsamfunn som analytisk enhet, Telemark historie 28, 2007.
 • Sydpolhelten på havnelageret: Noen tanker om å skrive Kristiansand havn historie, elektronisk publisert av Riksantikvaren 2007 (http://www.riksantikvaren.no).
 • Hvor mørk var 400-årsnatten?, i: P2-akademiet XXXII, Oslo 2005.
 • Norsk helsevesen som kulturmøtearena: Hvorfor solungene ikke ville ha jordmor, i: Ola Alsvik (red.), Kulturmøter, Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt nr. 40, Oslo 2004.
 • Å kurere koldfeber med enhjørningshorn: Om 1600-tallets moderniseringsprosesser og framveksten av et offentlig helsevesen, i: Nora Levold og Per Østby (red.), Sunnhetens apostler: Kultur og ”ukultur” i helsefeltet, Senter for teknologi og samfunn, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Trondheim 2002: 151–176.
 • Den tidligmoderne staten og ansvaret for undersåttenes helse, Tidsskrift for Den norske lægeforening 21, 2000: 2546-2547.
 • Gud, pesten, legekunsten, mottiltakene og staten. Kampen mot epidemiene som moderniseringsprosjekt, Historisk tidsskrift 75, 4, 1996: 454-473.

Populærvitenskapelige arbeider:

 • «Så derfor kan a vel ikke bo i denna skitten lenger» Om boligforhold og historiske endringer i helsevilkår, PLAN 3–4, 2015: 20–27.
 • Hvordan ble vi så friske? Fortidas helseforhold og våre, Minerva, 2, 2012: 11-16.
 • Helserevolusjonen, Sunnhetsloven 150 år, Levende Historie nr. 5 2010: 44–49.
 • Om å formidle historie, Prosa 4, 1997: 36-43.
 • Pest i India – ny “svartedauden”?, kronikk i Dagbladet 1994.
 • Den kalde våte krigen, kronikk i Dagbladet 1987.