Anita Wiklund Norli

Anita Wiklund Norli

Førsteamanuensis / praksiskoordinator
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-106)
Anita W. Norli er førsteamanuensis i historie med særlig kompetanse i eldre historie fram til tidlig 1800-tall.