Per G Norseng

Professor emeritus

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø ()
Professor emeritus ved USN fra oktober 2021

Ansvarsområder

Veiledning ved USN

  • Eldre norsk, nordisk og europeisk historie
  • Maritim historie

Forskningsprosjekter:

The Last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernization and economic integration in the nineteenth and early twentieth centuries (FRIPRO-prosjekt NFR 2018-2022) - se https://marmuseum.no/den-siste-istid.

Fiskerettigheter i saltvann i det østafjelske Norge

Saltproduksjon og salthandel i Oslofjordområdet ca. 1200-1600

"Arbeideren er sin lønn verd". En komparativ analyse av pris- og lønnsreguleringen i norsk middelalderlovgivning

Angelsaksisk og kontinental påvirkning på den eldste norske by- og handelslovgivningen

Kongemakt, borgerskap og byfellesskap i de norske middelalderbyene

Den norske odels- og åsetesretten fra middelalderen til nyere tid i komparativt lys

Kompetanse

Forsknings- og kompetanseområder:

  • Rettshistorie, handelshistorie og by- og regionalhistorie i middelalderen
  • Østnorsk kystkultur / maritim kulturhistorie /sjøfartshistorie i eldre og nyere tid

CV

2014-2021. Professor II i historie Høgskolen i Telemark/Universitetet i Sørøst-Norge

2017- 2021 . Seniorkonservator Norsk Maritimt Museum/forskningskoordinator Stiftelsen Norsk Folkemuseum

2013-2017. Seniorkonservator/forskningsleder Norsk Maritimt Museum

2011-2012 Instituttleder, Institutt for kultur- og humanistiske fag HiT

2010-2011 Museumsdirektør, Norsk Maritimt Museum

2007-2010 Sjefkonservator / forsker 1, Norsk Sjøfartsmuseum / Norsk Maritimt Museum

2003-2007 Førstekonservator / bestyrer, Berg - Kragerø Museum

2005-2006 Førsteamanuensis i eldre historie, Universitetet i Stavanger

1999-2002 Førstekonservator / prosjektleder / forfatter på prosjektet "Østfolds historie", Østfold fylkeskommune

1996-2000 Medlem av hovedkomiteen og arbeidsutvalget for Verdenskongressen for historikere i Oslo 2000

1995-1999 Førstekonservator (kystkulturkonservator for Akershus), Follo Museum

1996-1997 Førsteamanuensis i eldre historie, Høgskolen i Vestfold

1993-1996 Leder for Den norske historiske forening (HIFO)

1993-1995 Førstebibliotekar (fagreferent i historie og arkeologi), Universitetsbiblioteket i Oslo

1989-1993 Stipendiat NAVF / NFR, Historisk institutt Universitetet i Oslo

1991-1991 Amanuensis/førsteamanuensis i eldre historie, Universitetet i Trondheim/AVH

1986-1988 Forsker / forfatter på prosjektet Oslo bys historie, Oslo kommune

1984-1985 Konsulent / utreder i Plan- og dataavdelingen, Forbruker- og administrasjonsdepartementet

1983 Cand. philol. Universitetet i Oslo med hovedfag i historie, mellomfag i russisk og grunnfag i sosiologi

1972-1973 Forsvarets russiskkurs

Publikasjoner i Cristin