Ellen Schrumpf

Professor emerita
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø ()
Ellen Schrumpf er professor i historie og har arbeidet spesielt med barndomshistorie, industrihistorie, kulturhistorie og lokal- og regionalhistorie. Hun ble doctor philos. i 1997 med avhandling om barnearbeid i norsk industri på 1800-tallet. Hun har ellers skrevet boka Barndomshistorie (2007), bind II av Porsgunn bys historie, og var redaktør og artikkelforfatter i verkt Telemarks historie (2014). Schrumpf er leder av forskergruppa Kulturarv i bruk.

Ansvarsområder

  • ​Kulturstudier
  • Kulturarv
  • Barndomshistorie
  • Industrihistorie
  • Lokalhistorie
  • Regionalhistorie

CV

Ellen Schrumpf, professor i historie ved høgskolen i Telemark og professor II ved Norsk senter for barndomsforskning. 

Utdanning

1978: Cand. philol. med historie hovedfag. Hovedfagsoppgave:

Tjenestepikespørsmålet i Kristiania.  Tjenestepikenes kår og organisering cirka 1880-1900 . UiO.

1997: Doktor philosophiae. Avhandling:

Barnearbeid plikt eller privilegium? Barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i perioden 1850-1910. UiO.

Publikasjoner

Publikasjoner

Schrumpf, Ellen: Barnearbeid - plikt eller privilegium? Høyskoleforlaget 1997.  

Schrumpf, Ellen: Byen ved elva. Porsgrunns historie bind II. Porsgrunn 2006.

Schrumpf, Ellen: Barndomshistorie. Samlaget 2007.

Schrumpf, Ellen: Folk og næringer i Telemark på 1800-tallet. I Nils Ivar Agøy og Ellen Schrumpf (red.): Telemarks historie 1814-1905. Bind 2 av Telemarks historie. Bergen 2014.

Schrumpf, Ellen: Children and Their Stories of World War II. A study of Essays by Norwegian Schoolchildren from 1946. In Reidar Aasgaard, Marcia Bunge and Merethe Roos (ed.): Nordic Childhoods 1700 - 1960. Routledge 2017.