Jan Erik Grindheim

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6309)
Doktorgrad og hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, videreutdanning i statistikk fra University of Michigan, Ann Arbor.

Ansvarsområder

Fagansvarlig og foreleser for etikk og samfunnsansvar (ETI1000).

Fagansvarlig og foreleser for Velferdspolitikk (VEL100).

Fagansvarlig og foreleser på EVU-kurset Prosjektledelse (ØKPROP 1001)

Kompetanse

Erfaring fra forskning, utredning og undervisning

Professor ved USN Handelshøyskolen 2023 ->

Førsteamanuensis ved USN Handelhøyskolen 2017 - 2023.  

Prosjektmedarbeider på internasjonal handelspolitikk i tankesmien Civita 2015 ->. 

Forelest i politisk teori, komparativ politikk, internasjonal politikk, offentlig politikk og metode og statistikk ved UiA, UiB, UiO og NTNU, og som gjesteforeleser ved en rekke europeiske universiteter.

Forsket på europeisk politikk og flernivåstyre i EU, frivillige organisasjoner, regionalpolitikk og internasjonal handelspolitikk. Skrevet en lærebok om offentlig forvaltning og en lærebok om norsk politikk. Forsker for tiden på partier og stemmegivning. 

Erfaring fra organisasjon og ledelse

Styremedlem i Nordic Association for European Studies 2020 ->  

Leder for Foreningen Norden Oslo 2019 -> 

Styreleder i Hostelling International Norge 2017 - 2019.                                             

Styreleder for HI Norge Region Øst 2015 - 2019.

Leder for Europabevegelsen i Norge 2013 - 2017.

Prosjektleder i Oslo Metropolitan Area og eventansvarlig for Osloregionens stand på eiendomsmessen Mipim i Cannes 2011 - 2014, fra 2003 til 2010 også medarbeider her gjennom engasjement i Oslo Teknopol IKS.

Ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring 2006 - 2013.

Leder for European Integration Summer School, Universitetet i Agder 1999 - 2010.

EU-rådgiver i direktørens stab ved Universitetet i Oslo fra 1996 til 1998.

CV

Tidligere akademiske posisjoner

2012-13  Førsteam. II europeisk politikk, NTNU

2009-12  Førsteam. II sammenlignende politikk, UiB

2009-11  Førsteam. europeisk integrasjon, UiA

2004-09  Timelærer sammenlignende politikk, UiB 

1997-09  Timelærer statsvitenskap og ledelsesfag, UiA

2002-07  Jean Monnet Module Chair European Integration Summer School, UiA 

2001-06  Timelærer internasjonal markedsføring, Oslo Markedshøyskole 

1998-02  Timelærer komparativ politikk, Institutt for statsvitenskap, UiO 

1997-00  External Examiner, South Bank University, London

1991-94  Timelærer Norges Handelshøyskoles kursvirksomhet 

1989-96  Amanuensis sammenlignende politikk, UiB 

1987-88  Stipendiat sammenlignende politikk, UiB

Publikasjoner

Bøker

2024: Demokratisk politikk i sammenlignende perspektiv -- teorier, modeller, analyser. Oslo: kommer på Universitetsforlaget. 

2021: (red.): Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning for norske interesser. Oslo: Civita. 

2020: (med Knut Heidar og Kaare W. Strøm): Norsk politikk. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

2010: I menneskets og samfunnets tjeneste. Nasjonalforeningen for folkehelsen 1910-2010. Oslo: Universitetsforlaget.

2009: (med Anne Lise Fimreite): Offentlig forvaltning (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. 

2007: (red. med Jarle Trondal): Europeisk integrasjon og regional endring. Bergen: Fagbokforlaget. 

1998: (red.): EU -- fra økonomisk fellesskap til politisk union. Oslo: Universitetsforlaget. 

Vitenskapelige artikler (utvalg)

2021: «Norway». I Jordi M. Henneberg (eds.): European Regions 1870-2020. Berlin/Heidelberg: Springer. 

2021: "Hva kan vi lære av kampen mot tuberkulosen i kampen mot covid-19? Spytt ikkje på golvet! Host ikkje mot nokon!". Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 24, No. 2, s. 1-14. 

2019: «Why Right-Leaning Populism has grown in the Most Advanced Liberal Democracies of Europe». The Political Quarterly, Vol. 90, No. 4, 2019, 757-771. 

2014: «Migrating Ideas. Democratic Constitutions 1776-1814». Guddleiv Forr (red.): Red, White and Blue. Norwegian Constitution, American Inspiration. Art Pro Forlag AS.

2012: «Den besværlige unionen: Norge, Storbritannia og EU». I Øyvind Bratberg og Kristin M. Haugevik (red.): Det glemte partnerskapet. Norge og Storbritannia i et nytt århundre. Oslo: Akademika forlag, pp. 79-98.  

2011: (med Adam Manga): «Intercity Corridors Restructuring Europe». I Tassilo Herrschel og Pontus Tallberg (red.): The Role of Regions? Networks, Scale, Territory. Region Västra Götland, pp. 223-254.

2008: (med Terje Lohndal): «Lost in Translation -- European Integration and Language Diversity». Perspectives on European Politics and Society. Vol. 9, No. 4, pp. 451-465.

2008: «Fra folkerett til menneskerett? EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk». Internasjonal politikk. Vol. 66, No. 1, pp. 7-33. 

2008: «Evig krig for evig fred? Folkerettens moralske dilemma». Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Vol. 24, No. 1-2, pp. 7-30.

Utredninger og rapporter

2022: (med Hanna Jones) Formannskapsmodell eller parlamentarisme? En utredning av politiske styringsformer for Stavanger kommune. Bergen: ideas2evidence.

2020: Norske journalister går stadig mer til venstre -- hva betyr det for den politiske journalistikken? Civita-notat 15/2020. Oslo: Civita. 

2019: Utfordrer EØS lokaldemokratiet? Civita-notat 22/2019. Oslo: Civita.

2019: Forent i forskjellighet? Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019. Civita-notat 14/2019. Oslo: Civita.

2019:  Er sektortilhørighet og kjønn blitt politikkens viktigste skillelinjer? Civita-notat 13/2019. Oslo: Civita.

2019: Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked? Civita-notat 6/2019. Oslo: Civita.

2019: 25 år med EØS: Hvordan påvirkes det norske arbeidsmarkedet? Civita-notat 5/2019. Oslo: Civita.

2018: (med Kaare Strøm): Den solbergske parlamentarisme»: Ny og særegen i norsk politikk? Civita-notat 18/2018. Oslo: Civita. 

2018:  Brexit eller ikke Brexit?; Det er spørsmålet. Hva betyr det for EØS og for Norge? Civita-notat 19/2018. Oslo: Civita.

2018: Hva betyr Brexit og EØS for norsk næringsliv? Rapport utarbeidet for NHO. Oslo: OrganisasjonsKonsult. 

2018: Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme? Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned fra: https://www.civita.no/publikasjon/skaper-hoyrepolitikk-hoyrepopulisme.

2017: Hvor går Europas sosialdemokrater? Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned fra: https://www.civita.no/2017/07/26/hvor-gar-europas-sosialdemokrater. 

2017: Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk. Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/proteksjonisme-pa-fremmarsj-norske-partiers-handelspolitikk. 

2017: TISA-avtalen og Norges handel med tjenester. Notat nr. 2/2017. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-2-2017-tisa-avtalen-og-norges-handel-med-tjenester. 

2016: Hva betyr TTIP for norske bedrifter og arbeidsplasser? Rapport for utarbeide for NHO. Oslo: OrganisasjonsKonsult. 

2016: TTIP, Brexit og Norge. Notat nr. 18/2016. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-18-2016-ttip-brexit-og-norge. 

2016: Nisjepartier -- en styrke eller svakhet for demokratiet? Notat nr. 6/2016. Lastes hed her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-6-2016-nisjepartier-en-styrke-eller-svakhet-for-demokratiet. 

2015: TTIP -- Partnerskapsavtalen mellom EU og USA. Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/ttip-partnerskapsavtalen-mellom-eu-og-usa. 

2015: (med Jan Arild Snoen): Lærertetthet og læringsresultater. Notat nr. 17/2015. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-17-2015-laerertetthet-og-laeringsresultater.