Jan Erik Grindheim

Associate Professor

USN School of Business
Department of Business, Strategy and Political Sciences
Campus Drammen (6309)
PhD and Cand Polit in Comparative Politics from University of Bergen, and PhD courses in Statistics from ICPSR, University of Michigan, Ann Arbor.

Responsibilities

Subject Manager and Lecturer for:

Ethics and Corporate Social Responsibility (ETI1000)

Welfare Policy (VEL100)

Project Management (ØKRPO1001)

 

Competences

Experience from Resarch, Consulting, and Teaching

Assoc. Professor School of Business, USN 2017 ->

Project Employee in Civita, a liberal think tank, 2015 ->

Teaching experience in political theory, comparative politics, international politics, public politics and policy, and statistics from University of Agder, University of Bergen, University of Oslo, Norwegian University of Science and Technology, and as a guest lecturer at several European universities.

Research interests: European politics and multi-level governance in the EU, civil society and voluntary associations, regional policy, and international trade policy. Written one text book about public administration and one text book about Norwegian politics. Present research is focused on voting behaviour. 

Experience from Organization and Management

President of the Norden Association Oslo 2019 ->

Chairman of the Board of Hostelling International Norway 2017-2019,                                    and for HI Norway Region East 2015-2019

President of the European Movement Norway 2013-1017

Project Manager for Oslo Metropolitan Area and Event Manager for the Oslo Region´s exhibition stand at the real estate market MIPIM in Cannes, France, 2011-2014, and as an ordinary employee for Oslo Teknopol IKS 2003-2010

Editor in Chief for the magazine Stat & Styring (Government & Governance) 2006-2013 

CEO for European Integration Summer School at University of Agder 1999-2010

EU Adviser in the director´s staff at the University of Oslo 1996-1998

CV

Former Academic Positions

2012-13  Assoc. Prof. II European Politics, NTNU

2009-12  Assoc. Prof. II Comparative Politics, UB

2009-11  Assoc. Prof. European Integration, UA

2004-09  Lecturer II Comparative Politics, UB

1997-09  Lecturer II Political Science and Management, UA

2002-07  Jean Monnet Module Chair, EISS, UA

2001-06  Lecturer II International Marketing, Oslo MC

1998-02  Lecturer II Comparative Politics, UB

1997-00  External Examiner, South Bank University, London

1991-94  Lecturer II, Norwegian School of Economics´ Executive Education

1989-96  Assistant Prof. Comparative Politics, UB

1987-89  University Fellow Comparative Politcs, UB

Publications

Books

2021: Demokratisk politikk i komparativt perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget (forthcoming). 

2001: (red.): Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning for norske interesser. Oslo: Civita. 

2020: (with Knut Heidar og Kaare W. Strøm): Norsk politikk. 2nd ed. Oslo: Universitetsforlaget.

2010: I menneskets og samfunnets tjeneste. Nasjonalforeningen for folkehelsen 1910-2010. Oslo: Universitetsforlaget.

2009: (with Anne Lise Fimreite): Offentlig forvaltning (3rd ed.). Oslo: Universitetsforlaget. 

2007: (red. med Jarle Trondal): Europeisk integrasjon og regional endring. Bergen: Fagbokforlaget. 

1998: (ed.): EU -- fra økonomisk fellesskap til politisk union. Oslo: Universitetsforlaget. 

Referee based articles (selection)

2021: «Norway». In Jordi M. Henneberg (eds.): European Regions 1870-2020. Berlin/Heidelberg: Springer. 

2021: "Hva kan vi lære av kampen mot tuberkulosen i kampen mot covid-19? Spytt ikkje på golvet! Host ikkje mot nokon!". Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 24, No. 2, s. 1-14. 

2019: «Why Right-Leaning Populism has grown in the Most Advanced Liberal Democracies of Europe». The Political Quarterly, Vol. 90, No. 4, 2019, 757-771. 

2014: «Migrating Ideas. Democratic Constitutions 1776-1814». Guddleiv Forr (red.): Red, White and Blue. Norwegian Constitution, American Inspiration. Art Pro Forlag AS.

2012: «Den besværlige unionen: Norge, Storbritannia og EU». I Øyvind Bratberg og Kristin M. Haugevik (red.): Det glemte partnerskapet. Norge og Storbritannia i et nytt århundre. Oslo: Akademika forlag, pp. 79-98.  

2011: (with Adam Manga): «Intercity Corridors Restructuring Europe». I Tassilo Herrschel og Pontus Tallberg (red.): The Role of Regions? Networks, Scale, Territory. Region Västra Götland, pp. 223-254.

2008: (with Terje Lohndal): «Lost in Translation -- European Integration and Language Diversity». Perspectives on European Politics and Society. Vol. 9, No. 4, pp. 451-465.

2008: «Fra folkerett til menneskerett? EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk». Internasjonal politikk. Vol. 66, No. 1, pp. 7-33. 

2008: «Evig krig for evig fred? Folkerettens moralske dilemma». Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Vol. 24, No. 1-2, pp. 7-30.

Reports

2020: Norske journalister går stadig mer til venstre -- hva betyr det for den politiske journalistikken? Civita-notat 15/2020. Oslo: Civita. 

2019: Utfordrer EØS lokaldemokratiet? Civita-notat 22/2019. Oslo: Civita.

2019: Forent i forskjellighet? Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019. Civita-notat 14/2019. Oslo: Civita.

2019:  Er sektortilhørighet og kjønn blitt politikkens viktigste skillelinjer? Civita-notat 13/2019. Oslo: Civita.

2019: Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked? Civita-notat 6/2019. Oslo: Civita.

2019: 25 år med EØS: Hvordan påvirkes det norske arbeidsmarkedet? Civita-notat 5/2019. Oslo: Civita.

2018: (med Kaare Strøm): Den solbergske parlamentarisme»: Ny og særegen i norsk politikk? Civita-notat 18/2018. Oslo: Civita. 

2018:  Brexit eller ikke Brexit?; Det er spørsmålet. Hva betyr det for EØS og for Norge? Civita-notat 19/2018. Oslo: Civita.

2018: Hva betyr Brexit og EØS for norsk næringsliv? Rapport utarbeidet for NHO. Oslo: OrganisasjonsKonsult. 

2018: Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme? Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned fra: https://www.civita.no/publikasjon/skaper-hoyrepolitikk-hoyrepopulisme.

2017: Hvor går Europas sosialdemokrater? Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned fra: https://www.civita.no/2017/07/26/hvor-gar-europas-sosialdemokrater. 

2017: Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk. Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/proteksjonisme-pa-fremmarsj-norske-partiers-handelspolitikk. 

2017: TISA-avtalen og Norges handel med tjenester. Notat nr. 2/2017. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-2-2017-tisa-avtalen-og-norges-handel-med-tjenester. 

2016: Hva betyr TTIP for norske bedrifter og arbeidsplasser?Rapport for utarbeide for NHO. Oslo: OrganisasjonsKonsult. 

2016: TTIP, Brexit og Norge. Notat nr. 18/2016. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-18-2016-ttip-brexit-og-norge. 

2016: Nisjepartier -- en styrke eller svakhet for demokratiet? Notat nr. 6/2016. Lastes hed her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-6-2016-nisjepartier-en-styrke-eller-svakhet-for-demokratiet. 

2015: TTIP -- Partnerskapsavtalen mellom EU og USA. Civita-rapport. Oslo: Civita. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/ttip-partnerskapsavtalen-mellom-eu-og-usa. 

2015: (med Jan Arild Snoen): Lærertetthet og læringsresultater.Notat nr. 17/2015. Lastes ned her: https://www.civita.no/publikasjon/nr-17-2015-laerertetthet-og-laeringsresultater.