Eli Morken Farstad

Eli Morken Farstad

Stipendiat

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø ()
Arbeidar med ph.d.-avhandling om religionens rolle i norske landdistrikts politiske kultur før 1850.

Ansvarsområder

  • Undervisning i norsk og internasjonal historie etter 1700
  • Haugeseminaret 2021

Kompetanse

  • Master i historie frå UiO (2019)

CV

2019 - 2020: Arkivmedarbeidar, privatarkivsamling v/ Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal

2018 - 2019: Redaktør, Studenttidsskriftet Fortid

2017 - 2019: Mastergrad i historie, IAKH, Universitetet i Oslo

2015 - 2017: Bachelorgrad i historie, IAKH, Universitetet i Oslo

Publikasjoner