Anders Nordmo

Stipendiat
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5308)
Cand.Philol med hovedfag i historie. Hovedoppgaven handlet om Vest-Tysklands bruk av bistandspolitikk for å hindre diplomatisk anerkjennelse av Øst-Tyskland i perioden 1955-1965. Min phd-avhandling handler om lærebøker i historie i Norge og Nederland etter 1945.