Kai Peter Østberg

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-108)

Ansvarsområder

  • Undervisning:
  • Norsk og europeisk historie før 1800
  • Politisk kultur 1750-2000; Frankrike, England, Tyskland, Italia
  • Patriotisme, frihetsideer og nasjonal selvstendighet i Norge, 1750-1814 
  • Leder av forskergruppen "Politisk kultur"

 

Kompetanse

  • Fransk historie, spesielt den franske revolusjon
  • Demokratiutvikling og offentlighet i Norge og Norden på 1700- og 1800-tall.
  • Politisk kultur, Vest-Europa og Norden

CV

1990–91 Studieopphold i Paris ved Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Veiledning av forskningsleder François Furet.
1991 Cand.philol. ved Universitetet i Oslo: Historie hovedfag, fransk mellomfag og statsvitenskap grunnfag.
1992 Praktisk-pedagogisk utdanning v/SLS, UiO 
1997–1998 Forskningsopphold i Aix-en-Provence. Samarbeid med professor Michel Vovelle.
2004 Disputerte for dr.art.-graden ved Universitetet i Oslo, 7. februar, med avhandlingen Flyktige evigheter. Lojalitetsbånd og sivilisering i Aix-en-Provence og den franske revolusjons verden, 1775–1815.
KURS:
2918–2019 Kurs i veiledning av PhD’er, USN.

ARBEIDSERFARING
1994–1995 Amanuensisvikar ved Historisk Institutt, UiO.
1996–2001 NFR-stipendiat samme sted.
2002–2004 Timelærer, universitetslektor og prosjektmedarbeider, UiO. Timelærer ved Høgskolen i Vestfold.
2004–2005 Førstelektor i fransk kulturkunnskap ved ILOS, UiO
2005–2006 Timelærer ved IAKH, UiO.
1. oktober 2005 – 31. mars 2006, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier (50% stilling). 
Fra 1. juni 2006 Postdok-stipendiat ved IAKH, UiO
Fra 1. januar 2009 Førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskolen i Telemark, Bø (senere USN).
Fra januar 2021 Professor i historie ved USN.  

VERV
1982–84 og 1987–1991 Kurslærer i Acem, meditasjonsskole og kulturorganisasjon. 
2001–2003: Medlem av styret i den norske avdeling av selskapet for 1700-talls-studier
2008–2015: Medlem av redaksjonskomitéen i Revue d’histoire nordique, Toulouse. Fra 2011 som en av fire directeurs scientifiques.
2009–2010: Medlem av arrangementskomitéen for Historiedagene i Bø, 2010.
2018–2019: Medlem av arrangementskomitéen for Historiedagene i Vestfold, 2019.

Publikasjoner i Cristin