Nils Ivar Agøy

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø (2-353)

Ansvarsområder

 • Historie
 • Idéhistorie og kulturhistorie
 • Fantastisk litteratur
 • IKT for humanister

Kompetanse

 • Politisk kultur
 • Ideologier og ideologutvikling, ikke minst knyttet til fredsbevegelsen og arbeiderbevegelsen
 • Grensene for myndigheters maktutøvelse; sivile rettigheter (religions- og samvittighetsfrihet; bruk av militærmakt overfor sivile; statlig kontroll over kirken; overvåkning og etterretning; politisk nepotisme)
 • Militære strukturers egenart; militære selvbilder, tenkemåter og fiende­bilder; politisk kontroll med militærapparater
 • Forholdet mellom arbeiderbevegelse og kirke (primært i Norden)
 • Lutherdom og velferdsstatsutvikling
 • J.R.R. Tolkiens forfatterskap, "The Inklings", tolkienoversettelse
 • Den norsk-svenske unionsstriden, nasjonalisme, militarisme

Publikasjoner

Et ufullstendig utvalg:

«Den pansrede neve: Tiltakene mot en antatt revolusjonær trussel i Norge, 1918 til 1923», s. 60–79 i Kjersti Bosdotter, Lars Ekdal, Anne Hedén og Aapo Roselius (red.): Början på en ny epok: Arbetarrörelsens vägval i nordisk samhällsutveckling under 1920-talet (Stockholm: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap/Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2021).

Lutherdom, demokrati og velferdsstat», s. 33–49 i Nils Ivar Agøy, Knut Edvard Larsen og Chr. Anton Smedshaug (red.): Trådene i samfunnsveven: Hva har reformasjonen betydd for Norge? (Oslo: Verbum 2017).

 

«Sjøforsvar og unionsstrid», s. 45–51 i Fortid nr. 3, 2016.

«Kristendom og sosialisme – konflikt og samvirke», s. 109–123 i Knut Dørum og Helje Kringlebotn Sødal (red.): Mellom gammelt og nytt: Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet (Bergen: Fagbokforlaget 2016).

«Fra passivitet til radikalisme: Politikk og administrasjon i Telemark fra ca. 1800 til 1905», s. 131-197 i bind 2 av Nils Ivar Agøy, Øystein Rian, Olav Rovde, Ellen Schrumpf & Ingvar Skobba (red.): Telemarks historie (Bergen: Fagbokforlaget 2014).

«Nasjonen i Telemark, Telemark i nasjonen», s. 51–94 i Oddmund Løkensgard Hoel, Jens Johan Hyvik & Harald Johannes Krøvel (red.): Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark (Oslo: Novus forlag, 2014).

«Den lutherske arven og det moderne norske ‘vi’», s. 175–185 i Kirke og kultur nr. 2, 2014.

‘”Vague or Vivid?” Descriptions in The Lord of the Rings’, s. 49–67 i Tolkien Studies: An Annual Scholarly Review, Volume X (West Virginia University Press 2013).

‘Kontrollere eller bekjempe? Det norske Arbeider­parti og stats­kirke­spørs­målet 1887–­1940’, s. 213-223 i Birger Løvlie, Kristin Norseth og Jan Schumacher (red.): Kirke Kultur Politikk. Festskrift til professor dr. theol Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen (Trondheim: Tapir 2012).

‘The Relationship between the Lutheran Church and the Labour Movement in Norway from the 1850s to 1940: Five Annotated Sources’, s. 191-218 i Revue d’histoire Nordique nr. 13, 2011.

Kirken og arbeiderbevegelsen: Spenninger, skuffelser, håp. Tiden fram til 1940 (Bergen: Fagbokforlaget 2011).

‘Things to remember when translating Tolkien’, s. 42-50 i Dorine Ratulangie (red.): Lembas Extra. Proceedings of the 5th Unquendor Lustrum, Barloo, 9-11 June 2006 (Wapenveld 2008).

‘Why Is Tolkien So Popular?’, s. 375-380 i Sarah Wells (red.): The Ring Goes Ever On: Proceedings of the Tolkien 2005 Conference, Volume 1 (London 2008).

‘«Tro mod konge og forfatning», men «Fædreland og Konge er to forskjellige Ting». Forsvarsmakt, kongemakt og union under Oscar II’, s. 177-210 i Knut Peder Lyche Arstad (red.): Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905 (Oslo: Forsvarsmuseet 2007).

‘Viewpoints, Audiences and Lost Texts in The Silmarillion’, s. 139-163 i Allan Turner (red.): The Silmarillion: 30 Years On (Zollikofen: Walking Tree Publications 2007).

‘Kulturpolitikkens hva, hvordan og hvorfor. Kommentar til Hans Fredrik Dahl: «Studiet av kulturpolitikk som del av allmenn politikk»’, s. 15-22 i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr. 1, 2006.

Mytenes mann: J.R.R. Tolkien og hans forfatterskap (Oslo: Tiden Norsk Forlag 2003). 201 sider.

‘A Question of Style: On translating The Sil­maril­lion into Norwegian’, artikkel s. 31-43 i Thomas Honegger (red.): Tolkien in Translation (Zürich og Bern: Walking Tree Publications 2003).

For konge og fedreland? Offiserer, politikk, unionsstrid og nasjonalisme 1890–1905 (Oslo: Den norske historiske forening 2001). 325 s.

‘Et floket partnerskap: Fredsbevegelsen og arbeiderbevegelsen til 1940’, s. 81-99 i Arbeiderhistorie 2000 (Oslo: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2000).

‘«It will serve to increase our Union difficulties»: Norway, Sweden and the Hague Peace Conference of 1899’, s. 181-208 i Historisk tidsskrift nr. 2, 2000 (English Edition).

‘The Fall and Man’s Mortality: An Investigation of Some Theological Themes in J.R.R. Tolkien’s “Athrabeth Finrod ah Andreth”’, s. 20-34 i Nils Ivar Agøy (red.): Between Faith and Fiction: Tolkien and the Powers of His World (Stockholm 1998).

Militær­etaten og “den indre fiende” fra 1905 til 1940: Hemmelige sikker­hets­styrker i Norge sett i et skandinavisk perspektiv (Oslo: Universitetsforlaget 1997. Acta Humaniora nr. 5).

Quid Hinieldus cum Christo? – New Perspectives on Tolkien’s Theological Dilemma and his Sub-Creation Theory’, s. 31-38 i Patricia Reynolds og Glen H. GoodKnight (red.): Proceedings of the J.R.R. Tolkien Centenary Conference 1992 (Altadena, CA/London 1995).