Nils Ivar Agøy

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø (2-353)

Ansvarsområder

 • Historie
 • Idéhistorie og kulturhistorie
 • Fantastisk litteratur
 • IKT for humanister

Kompetanse

 • Politisk kultur
 • Ideologier og ideologutvikling, ikke minst knyttet til fredsbevegelsen og arbeiderbevegelsen
 • Grensene for myndigheters maktutøvelse; sivile rettigheter (religions- og samvittighetsfrihet; bruk av militærmakt overfor sivile; statlig kontroll over kirken; overvåkning og etterretning; politisk nepotisme)
 • Militære strukturers egenart; militære selvbilder, tenkemåter og fiende­bilder; politisk kontroll med militærapparater
 • Forholdet mellom arbeiderbevegelse og kirke (primært i Norden)
 • Lutherdom og velferdsstatsutvikling
 • J.R.R. Tolkiens forfatterskap, "The Inklings", tolkienoversettelse
 • Den norsk-svenske unionsstriden, nasjonalisme

CV