Nils Ivar Agøy

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø (2-353)

Ansvarsområder

  • Historie
  • Idéhistorie og kulturhistorie
  • Fantastisk litteratur
  • IKT for humanister

Kompetanse

  • Politisk kultur
  • Ideologier og ideologutvikling, ikke minst knyttet til fredsbevegelsen og arbeiderbevegelsen
  • Grensene for myndigheters maktutøvelse; sivile rettigheter (religions- og samvittighetsfrihet; bruk av militærmakt overfor sivile; statlig kontroll over kirken; overvåkning og etterretning; politisk nepotisme)
  • Militære strukturers egenart; militære selvbilder, tenkemåter og fiende­bilder; politisk kontroll med militærapparater
  • Forholdet mellom arbeiderbevegelse og kirke (primært i Norden)
  • Lutherdom og velferdsstatsutvikling
  • J.R.R. Tolkiens forfatterskap, "The Inklings", tolkienoversettelse
  • Den norsk-svenske unionsstriden, nasjonalisme

CV