Jon Wikene Iddeng

Førsteamanuensis II
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø (2-343)

Ansvarsområder

Antikkens historie, Hellas og Romerriket

CV

Dr. art. i antikkens historie ved UiO i 2004 

Stipendiat og siden førsteamanuensis i antikkens historie ved UiO 1998-2007 

Spesialrådgiver i Forskerforbundet (siden 2008) 

Førsteamanuensis II i historie ved HiT, nå USN, fra 2012

Fagansvarlig for Romerrikets historie og Historiske riker i Nord-Afrika i snl.no

Publikasjoner

Forfatter/(med)redaktør av følgende utgivelser:

  • Ad Fontes: Antikkvitenskap, kildebehandling og metode. Oslo 2000/2007
  • Antikke samfunn i krig og fred: Festskrift til Johan Henrik Schreiner. Oslo 2003
  • Princeps et vis librorum: Literature, liberty and the Flavian regime (AD 69-96). Oslo 2004
  • Fra Palass til Polis: Den greske verden mellom bronsealdersivilisasjoner og bystatskultur. Oslo 2008
  • Tid & tanke: historie og filosofi 1. Oslo 2008
  • Antikkleksikon. Oslo 2011
  • Greek and Roman festivals: Content, Meaning, and Practice. Oxford  2012
  • Romerrikets historie: Republikkens vekst og fall, Oslo 2014
  • Romerrikets historie: Keisertida Oslo 2018