1. USN er universitetet nær deg

Universitetet i Sørøst-Norge har åtte campuser, og kan derfor tilby studier i nærheten av der svært mange bor. Du trenger altså ikke å flytte langt unna hjemplassen, venner og fritidsaktivitetene dine for å studere. 

2. Tett på naturen

Studier i større byer kan by på mye, men de har ikke naturopplevelser du får ved USNs studiesteder. Rauland har høyfjellet og spektakulære turer, i Vestfold har du den flotte kysten og på Ringerike er det dype skoger. Naturen gir overskudd og inspirasjon, det er noe du trenger – spesielt som student.  

3. Nærhet til de ansatte

Alt ved USN er nært. Forholdene er mindre, og lærerkrefter og tilbudene ved campus er mer tilgjengelige. På USN møter du ikke overfylte auditorier og forelesere som ikke har tid til deg. Her er det lett å ta kontakt, og få veiledning, råd og støtte.

4. Et robust og fint studiemiljø

Studiemiljøet ved USN er godt og vi skårer høyt på vårt studiebarometer. Utenfor forelesningssalen er det et rikt organisasjonsliv, og en tett studentmasse som bidrar til et godt fellesskap.

Gutt og jente studenter klemmer hverandre for å vise at studenter er gode venner

10 grunner til at du bør søke studier

Her er 10 gode grunner til hvorfor du bør søke studier.

5. Tett på arbeidslivet

Ved USN holder vi praktisk læring høyt. Derfor er de aller fleste av våre studier tett knyttet opp mot arbeidslivet både i privat og offentlig sektor. Det gir studentene god innsikt i arbeidshverdagen, og gjør dem bedre rustet til livet etter studiene.

  • Slik får du en pangstart på karrieren ved USN

6. Lokalmiljøer som heier frem våre studenter

Våre studenter er ikke bare ettertraktet nasjonalt, men også lokalt. Lokalt næringsliv og forvaltning står i kø for å samarbeide med oss, både når det gjelder praksis og arbeidsrettet læring. Gjennom mange års samarbeid vet arbeidslivet hvor verdifullt og viktig det er å ha studenter hos seg, for gjensidig læring.

7. Fagmiljøer i verdensklasse

Selv om USN er et ungt universitet, har vi allerede vist at utdanningene vi leverer er i verdensklasse. Her er det etablert et senter for fremragende utdanning, og utdanningsnivået er stadig på vei oppover. Vi deltar i flere forskningssamarbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

8. Vi tar bærekraft på alvor

Vi utdanner framtidens problemløsere. Ingen vet hvordan framtiden blir, men vi vet at ny kunnskap vil forme den. Kunnskap er vår mest fornybare ressurs, og er en av driverne i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. USN skal være et nav for bærekraftige ideer og løsninger i vår region og innen våre fagfelt.

Velkommen til USN!