Tor Olsen er 22 år og går første året på lektorutdanning i historie. Etter Malakoff videregående skole i Moss tok han et år i Forsvaret, som han fremhever som fin opplevelse som gjorde ham mer selvstendig. Likevel var det krevende å begynne på universitetet. 

– Det vanskeligste var overgangen til forelesninger og streng kildebruk, men jeg ble raskt vant til det, påpeker han. 

Tor synes det beste med universitetslivet var å møte nye mennesker, delta på fester og at idrettsmulighetene er lett tilgjengelig. Her deler han sine beste tips for å gjøre starten på universitetet best mulig.

1. Bli kjent med medstudentene dine

Under første skoledag er alle nye og litt nervøse. Da gjelder det å ta initiativ til å møte nye mennesker ved å invitere til samtaler.

Vær åpen for å bygge nye verdifulle relasjoner og si ja til å delta på studentarrangementer som fadderuka, selv om du kanskje egentlig ikke har lyst. Det finnes utrolig mange fordeler ved å bygge nye nettverk og vennskap som kan vare livet ut.

2. Plasser deg smart i auditoriet

Auditorium og forelesningssaler er som regel noe helt annet enn et klasserom på videregående. Det kan ligne en kinosal, som vil si at jeg ikke anbefaler første rad om du skulle slite med nakken. Finn plassen som passer deg best. Mitt tips er rad 3 til 5 der du får en god siktlinje og komfort.

3. Forbered deg godt

Forbered deg til forelesningene på den måten som passer deg best. Gjennomgå pensum i forkant for å maksimere læringen under forelesningene.

Selv opplevde jeg at det var mye informasjon på kort tid da jeg startet som student. Jeg fant fort ut at å se Youtube-videoer om emnet eller å lese pensum i forkant var en stor fordel for å forberede seg til forelesningen.

4. Balanser det sosiale og studiene

Oppretthold en balanse mellom studier og sosiale aktiviteter. Engasjer deg for studentorganisasjoner for både nettverksbygging og erfaringsoppbygging.

Mitt tips er å ikke stresse for mye med studier. Gi deg selv noen pauser hvor du gjør en aktivitet der hodet kobles av. Det kan for eksempel være å snakke med venner, ta en tur på gymmen eller å gå en tur i skogen.

– Ta deg tid til å fordype deg i pensum. Ikke skyv vanskelige emner til side.

5. Vær tålmodig med pensum

Ta deg tid til å fordype deg i pensum. Ikke skyv vanskelige emner til side. Mange opplever en smell når det nærmer seg eksamenstider, hvor de velger å stresse seg gjennom hele emnet på noen få dager. Det er mye bedre å vise interesse for faget i tidlig fase, og dermed jobbe jevnt og trutt med pensumlitteraturen.

En motivasjon for å gjøre det bra på skolen, er at du mest sannsynlig får bruk for det du lærer i senere jobb og praksis. Et sparetips er å kjøpe brukt pensum fra tidligere studenter. Du kan også låne mye på biblioteket.

Tor kikker på bøker på biblioteket

6. Bli med i studiegrupper og studiesamarbeid

Delta i kollokviegrupper eller studiegrupper. Å diskutere og dele kunnskapen kan være en effektiv læringsmetode. Dette er en fin måte å bli bedre kjent med klassen på, samtidig som du utvikler en bedre forståelse for faget.

Finn gjerne en gjeng som vil sitte igjen etter forelesningene og diskutere hva dere har gjennomgått. Med god forberedelse og grundig etterarbeid lærer man godt. Særlig sammen med andre.

USN tilbyr også OLA-ordningen, som er profesjonelle læringsgrupper ledet av en fasilitator. Les mer om OLA-ordningen

7. Ta tak i eventuelle utfordringer

Oppsøk hjelp tidlig om du føler deg demotivert eller støter på problemer. Snakk med veiledere eller ta i bruk andre tilgjengelige støttetjenester som for eksempel en samtaleterapeut. Det er mange mennesker som kan hjelpe deg. Men de er avhengige at du tar kontakt.

Se SSNs helsetilbud

– Det er mange mennesker som kan hjelpe deg. Men de er avhengige at du tar kontakt.

8. Strukturer hverdagen din

Overgangen fra videregående skole til universitetet innebærer en rekke endringer. En av de største er fraværet av fastsatte grenser for oppmøte og lærere som overvåker din innsats. Å trives i dette miljøet krever selvdisiplin og evnen til å etablere gode rutiner.

Skaff deg god oversikt ved å vite når emnet ditt har forelesninger og innleveringsfrister. Faste rutiner hvor du har satt av tid til skole og til fritid er viktig for å skape struktur i hverdagen og opprettholde en balanse.

Personlig liker jeg å jobbe effektivt når jeg først jobber, og jeg unngår prokrastinering ved å jobbe med innleveringer så fort jeg har tid. Da kan jeg lene meg tilbake og unngå unødvendig stress.

9. Flytt vekk fra foreldrene dine

Å flytte fra foreldrenes hjem og bo nær campus kan være en spennende og givende opplevelse. Det gir en unik sjanse til å oppleve økt selvstendighet og ansvar, samtidig som det legger til rette for en dypere integrering i det akademiske miljøet. I tillegg gir det deg mulighet til å være mer tilgjengelig for forelesninger, diskusjoner og andre læringsmuligheter.

En siste fordel er at du kan bli kjent med lokalmiljøet sammen med medstudentene dine, noe som gir deg en enda bedre studentopplevelse. 

Finn studentbolig hos Studentsamskipnaden

10. Bruk studenttilbudene på campus

Vær nysgjerrig og utforsk tilbudene på campus. Da jeg var ny, valgte jeg å bli med på studentidrettslaget i volleyball for å bli kjent med nye mennesker. Ved å bli med på idrett er det lettere å bygge relasjoner med de som tar andre utdanninger på skolen, som du vanligvis ikke ville hatt en samtale med.

Husk, den beste reisen gjennom studiene starter med å være åpen, engasjert og villig til å utforske nye muligheter!      

To studenter med hver sin pc

Slik finner du venner på studiet

Er du ny student og redd for ikke å få venner? Vi gir deg 8 gode råd for å finne gode venner på studiet.
 

Spør om det du lurer på

Dersom du lurer på noe rundt studenthverdagen eller ønsker svar fra en student, kan du spørre studentambassadørene våre på Discover USN på Facebook. USN har også rådgivere du kan snakke med, og så kan du bruke Studentsamskipnaden for det den er verdt.