Dag Korseth er universitetslektor ved USN og underviser ved bachelor i sykepleie. Han mener sykepleieryrket et opplagt valg hvis du ønsker å jobbe med mennesker, fordi: 

1. Moderne simuleringslaber

På USN har vi moderne og gode simuleringslaber på de tre campusene hvor vi tilbyr bachelor i sykepleie. Campus Drammen, Porsgrunn og Vestfold har hver sine øvingsklinikker for sykepleierstudentene. På hvert av disse studiestedene øver du på ferdigheter for å være godt forberedt til praksis. Det er moderne simuleringssentre med topp moderne utstyr. På campus Vestfold ble det bygget et nytt senter senest i 2020. Her øver bachelorstudenter på grunnleggende ferdigheter, og vi har også en avdeling for spesialiststudenter som tar videreutdanning eller master innen intensiv- anestesi- operasjonssykepleie og jordmorfag.

2. 50 % praksisstudier

Som sykepleierstudent tilbringer du 50 % av studietiden i praksis. Første året har du praksis på sykehus eller i hjemmesykepleien. Andre året har du praksis på kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling på et sykehus. Tredje året er du mer selvstendig og praksisen dette året er innen psykiatri og du jobber med administrasjon og ledelse og i hjemmesykepleien. 

3. Tett oppfølging under studiene

Du får tett oppfølging av kyndige veiledere som selv har jobbet eller jobber som sykepleiere, og som vil gi deg god oppfølging underveis. 

– Jeg føler meg trygg på teorien vi har lært når jeg er ute i praksis, sier Birgitte. 

Birgitte studerer bachelor i sykepleie

4. Mange karrieremuligheter

– Som sykepleier har du et hav av muligheter videre, sier Torine.

– Bare ved USN kan du ta master og bli helsesykepleier, intensivsykepleier, anestesisykepleier, avansert klinisk allmennsykepleier eller jordmor. Du kan også ta master i klinisk helsearbeid eller en videreutdanning i blant annet operasjon- eller kreftsykepleier. Det er kun to av mange videreutdanninger vi tilbyr for sykepleiere. 

I tillegg til å spesialisere deg kan du også bli leder eller jobbe i andre sektorer.

5. Fantastisk yrke

Torine mener sykepleieyrket er fantastisk og spennende. Du møter nye utfordringer hver dag, både som student på USN og når du er ute i praksis. Du blir aldri utlært!

Torine lærer medikamenthåndteringTorine lærer noe nytt hver dag i sykepleierutdanningen

6. Jobber med mennesker fra fødsel til livets siste fase

Du lærer å ta i bruk dine beste egenskaper i møte med pasientene. Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre. Fra nyfødte og små barn til eldre. Dette gjør at arbeidet er variert og at du aldri blir lei. Det gjør det også spennende og mer interessant å jobbe og å forstå mennesker i alle aldre, mener studentene. 

7. Du utgjør en forskjell for pasientene dine

Som sykepleier møter du pasienter som ofte er i sårbare situasjoner. Da er det faktisk du som kan gjøre en forskjell i disse pasientenes liv.

– Et lite smil og ekstra omtanke kan gjøre mye i en sårbar situasjon, mener studentene som har erfaring fra praksis. 

8. Attraktiv på arbeidsmarkedet

– Norge trenger sykepleiere, og allerede som sykepleierstudent er du attraktiv på arbeidsmarkedet, sier Dag. 

Som sykepleierstudent får du lett helge- eller ferievikariater, og du kommer kjapt ut i ønsket stilling etter endt bachelorprogram. Du jobber ofte i turnus og vil ha varierte arbeidsdager. 

9. Jobbe i utlandet

Drømmer du om å flytte utenlands er også sykepleieryrket et trygt valg, sier Dag. Det er ikke bare i Norge det er behov for sykepleiere. Som ferdig utdannet sykepleier i Norge har du en god mulighet til å jobbe i hele verden. 

10. Stor behov for sykepleiere

Det er behov for sykepleiere både i Norge og resten av verden. Birgitte er ikke i tvil om at jobben hun gjør er givende og viktig. 

– Man er en ressurs og man lærer seg å ta i bruk sine egenskaper på best mulig måte. 


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om våre studier innen helsefag. Sendes ut ca. hver fjortende dag.

Meld meg på

 

 

Disse egenskapene må en sykepleier ha

Å være sykepleier er mer enn å bare jobbe med mennesker. Kirsten forteller deg hva som kreves for å bli en dyktig sykepleier.