Kirsten Røland Byermoen er utdannet gastrosykepleier, universitetslektor ved USN og underviser våre sykepleiestudenter samtidig som hun tar en doktorgrad. Hun har lang erfaring fra kirugisk avdeling på Drammen sykehus, med hovedfokus på gastrokirugisk sykepleie og vet hvordan det er å jobbe som sykepleier. 

– Vi har et stort ansvar i møte med mennesker da vi er de første på plass når mennesker trenger helsehjelp, uansett hvor de er, alder og livssituasjon.

Enten om man er en fødende kvinne, barn eller ungdom på helsestasjon og skoler, trenger bistand for forebyggende helsearbeid eller rehabilitering, sliter med rus og psykisk uhelse, må på sykehus, sykehjem eller ha hjemmesykepleie, eller skal avslutte livet sitt - så er vi sykepleiere der!

Sykepleie gir mange muligheter

Å være sykepleier er mer enn å bare jobbe med mennesker, vi står pasientene våre nærmest og står derfor i en helt unik posisjon til å fange opp hva som kan feile pasientene våre. Sykepleie gir en utdanning som gir mulighet til et mangfold valg av arbeidsmuligheter og videre spesialutdanninger.

Du vil bruke ulike kompetanseområder i møte med pasienter. Et stort fokus er naturligvis kunnskap om kroppen, dens funksjoner ved en frisk kropp men også ved sykdom og behandling som er en sentralt kompetanse. Men likevel fokuserer sykepleierkompetansen på relasjoner med pasienter, kommunikasjon, samarbeid og forebyggende arbeid.

Fordi sykepleieren står i en sentral posisjon rundt pasienters oppfølging, er vi også en viktig samarbeidsparter i et tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi jobber likevel selvstendig utenom de tverrfaglige oppfølginger som er rundt pasienten vår.

Kirsten underviser sykepleiestudenter

Kirsten underviser sykepleiestudenter på campus Drammen

Høyteknologisk kunnskap

I dagens helsevesen jobber en sykepleier innen høyteknologiske løsninger, i alle ledd av helsevesenet, så det er naturlig at utdanningen bruker teknologiske hjelpemidler for å forberede sykepleierstudenter på den hverdagen som er der ute.

– Noe av det som gjør at sykepleieryrket er så spennende er at det er ingen like dager, og man møter nye utfordringer daglig med nye problemstillinger.

Sykepleie er et praktisk utøvende yrke, noe som også gjenspeiles i utdanningen. 50 % av utdanningen er praksis, det betyr at sykepleierstudenter har praksis halvparten av utdanningen sin innen blant annet sykehjem, hjemmesykepleie, sykehus, helsefremmende og forebyggende arbeid, sykehus og psykisk helsearbeid. Likevel på skolen er det undervisning og øvelser på skolen simuleringsavdeling der det fokus på flere viktige prosedyrer vi som sykepleiere må kunne.

Behov for flere mannlige sykepleiere

Halvparten av pasienter er naturligvis menn, og det er stort behov for menn i sykepleieryrket. Det er økende rekruttering av menn inn i sykepleierutdanningen, og etter min erfaring så finner menn sykepleie som et mer naturlig yrke å søke seg til gjennom de mangfoldige utfordringer og ulike spesialiteter som man møter i dagens helsevesen.

Bo Syver Ringnes og Ahmad Reshad trener på SIM-senteret for sykepleie

Det er viktig med mannlige sykepleiere, mener Bo

Bo får masse positiv respons fordi han valgte sykepleie som karrierevei. Han er sikker på at sykepleie er det rette yrket for han.